Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Nhẫn
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR468

14,661,000đ 16,290,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR707

7,299,000đ 8,110,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR708

7,668,000đ 8,520,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR710

7,902,000đ 8,780,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR503

8,451,000đ 9,390,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR712

8,721,000đ 9,690,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR709

9,747,000đ 10,830,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR469

9,756,000đ 10,840,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR11

10,935,000đ 12,150,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR466

11,907,000đ 13,230,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Sapphire
GJR327

13,797,000đ 15,330,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR13

15,462,000đ 17,180,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Sapphire
GJR668

21,708,000đ 24,120,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR697

23,301,000đ 25,890,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR691

24,255,000đ 26,950,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR694

28,008,000đ 31,120,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR698

28,629,000đ 31,810,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR703

28,791,000đ 31,990,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR690

36,198,000đ 40,220,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Emerald
GJR696

43,848,000đ 48,720,000đ

Hiển thị 20 trên 20 sản phẩm