Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Nhẫn
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR13

14,603,000đ 17,180,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR11

10,327,500đ 12,150,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR327

13,030,500đ 15,330,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR466

11,245,500đ 13,230,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR468

13,846,500đ 16,290,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR469

9,214,000đ 10,840,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR503

7,981,500đ 9,390,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR663

25,355,500đ 29,830,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR668

20,502,000đ 24,120,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR690

34,187,000đ 40,220,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR691

22,907,500đ 26,950,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR694

26,452,000đ 31,120,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR696

41,412,000đ 48,720,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR697

22,006,500đ 25,890,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR698

27,038,500đ 31,810,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Emerald
GJR703

27,191,500đ 31,990,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR708

7,242,000đ 8,520,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR710

7,463,000đ 8,780,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR707

6,893,500đ 8,110,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR709

9,205,500đ 10,830,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR712

8,236,500đ 9,690,000đ

Hiển thị 21 trên 21 sản phẩm