Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE473

6,799,000đ 10,460,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR473

5,791,500đ 8,910,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP473

4,699,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE475

7,156,500đ 11,010,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR475-1

5,447,000đ 8,380,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE484

4,433,000đ 6,820,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR484

5,661,500đ 8,710,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR346

3,809,000đ 5,860,000đ
Giảm giá-35%

Bông tai
GJE351

2,964,000đ 4,560,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR351

4,992,000đ 7,680,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE264

4,966,000đ 7,640,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP264

2,411,500đ 3,710,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR264

5,791,500đ 8,910,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR602

5,024,500đ 7,730,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP602

3,587,350đ 5,519,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP614

3,477,500đ 5,350,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR607

5,148,000đ 7,920,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP607

4,056,000đ 6,240,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE607

4,615,000đ 7,100,000đ
Giảm giá-35%

Bông tai
NA532

3,159,000đ 4,860,000đ
Giảm giá-35%

Bông tai
GJE860

6,565,000đ 10,100,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP600

3,360,500đ 5,170,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP485

2,964,000đ 4,560,000đ
Giảm giá-35%

Bông tai
GJE859

7,325,500đ 11,270,000đ

Hiển thị 24 trên 72 sản phẩm