Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-10%

Bông tai
NA532

4,374,000đ 4,860,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP2430

7,974,000đ 8,860,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP2428

4,653,000đ 5,170,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP2430

3,348,000đ 3,720,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP2424

4,383,000đ 4,870,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP2429

6,030,000đ 6,700,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE607

6,390,000đ 7,100,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP607

5,616,000đ 6,240,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR607

7,128,000đ 7,920,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE343

2,781,000đ 3,090,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP614

4,815,000đ 5,350,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR614

6,327,000đ 7,030,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE607

11,682,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP607

7,761,600đ 8,624,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR607

6,682,500đ 7,425,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP608

7,416,000đ 8,240,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR608

10,350,000đ 11,500,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Amethyst
GJE610

2,880,000đ 3,200,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Amethyst
GJR610

4,905,000đ 5,450,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE611

7,281,000đ 8,090,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP611

17,532,000đ 19,480,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR611

9,846,000đ 10,940,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Amethyst
GJR611

6,012,000đ 6,680,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE602

6,318,000đ 7,020,000đ

Hiển thị 24 trên 83 sản phẩm