Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
NA722-WG

6,300,000đ 7,000,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR349

6,309,000đ 7,010,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA479-WG

6,318,000đ 7,020,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE607

6,390,000đ 7,100,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
JA265-WG

6,417,000đ 7,130,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
NA783-WG

6,426,000đ 7,140,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE485

6,489,000đ 7,210,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
0918212P3714NA319

6,534,000đ 7,260,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR344

6,561,000đ 7,290,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
JA510-YG

6,597,000đ 7,330,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR319

6,660,000đ 7,400,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR607

6,682,500đ 7,425,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Peridot
GJE781

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
JA600-WG

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
0818214P3510NA473

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR785

6,741,000đ 7,490,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
0819218P3508NA925

6,750,000đ 7,500,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn nữ Topaz
0819219R3504NA921

6,768,000đ 7,520,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
20-1016E1231NA493

6,786,000đ 7,540,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
0819218P3531NA953

6,849,000đ 7,610,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE264

6,876,000đ 7,640,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR351

6,912,000đ 7,680,000đ

Hiển thị 24 trên 251 sản phẩm