Trang sức ổ kim cương

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Hình dạng

Đá phụ

Màu

Styles

Chất liệu

Ổ Mặt dây

Giá

Ổ mặt dây
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP1065

84,600,500đ 99,530,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP750

47,166,500đ 55,490,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP234

47,804,000đ 56,240,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP300

43,851,500đ 51,590,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP945-2

34,204,000đ 40,240,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP694-10

56,499,500đ 66,470,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP623-4

44,098,000đ 51,880,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây ổ kim cương
MJP1165

50,481,500đ 59,390,000đ

Hiển thị 9 trên 13 sản phẩm