Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Hoa tai
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE607

6,390,000đ 7,100,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE485

6,489,000đ 7,210,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Peridot
GJE781

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE264

6,876,000đ 7,640,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Amethyst
GJE611

6,966,000đ 7,740,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Amethyst
GJE471

7,371,000đ 8,190,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Topaz
GJE611

8,667,000đ 9,630,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE602

8,748,000đ 9,720,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE859

8,955,000đ 9,950,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE860

9,090,000đ 10,100,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Topaz
GJE517

9,531,000đ 10,590,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE481

11,358,000đ 12,620,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE607

11,682,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE484

12,285,000đ 13,650,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE475

14,607,000đ 16,230,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
0315E3132JA0483

28,080,000đ 31,200,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Amethyst
GJE331

4,131,000đ 4,590,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE600

4,635,000đ 5,150,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE313

4,248,000đ 4,720,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE338

5,256,000đ 5,840,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Amethyst
GJE346

4,077,000đ 4,530,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE350

4,203,000đ 4,670,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE345

5,184,000đ 5,760,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE341

5,031,000đ 5,590,000đ

Hiển thị 24 trên 24 sản phẩm