Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Mặt dây
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA479-WG

6,318,000đ 7,020,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
0918212P3714NA319

6,534,000đ 7,260,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
JA600-WG

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
0818214P3510NA473

6,732,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
0819218P3508NA925

6,750,000đ 7,500,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
0819218P3531NA953

6,849,000đ 7,610,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP341

6,912,000đ 7,680,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
0719213P3736NA863

7,011,000đ 7,790,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Amethyst
GJP2841HA

7,074,000đ 7,860,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP475-1

7,155,000đ 7,950,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA517-WG

7,587,000đ 8,430,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA660-YG

7,776,000đ 8,640,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
0220207P3532NA660

7,776,000đ 8,640,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
JA478

7,929,000đ 8,810,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP2430

7,974,000đ 8,860,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
JA611-YG

8,100,000đ 9,000,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA600-YG

9,099,000đ 10,110,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA611-WG

11,106,000đ 12,340,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Amethyst
GJP471

11,556,000đ 12,840,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Amethyst
GJP471

11,556,000đ 12,840,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP473

11,682,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Amethyst
GJP482

16,362,000đ 18,180,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
0315P3131JA0483

18,693,000đ 20,770,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP485

4,104,000đ 4,560,000đ

Hiển thị 24 trên 103 sản phẩm