Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Mặt dây
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP477

6,553,500đ 7,710,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP341

4,768,500đ 5,610,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Amethyst
GJP471

10,914,000đ 12,840,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP345

4,173,500đ 4,910,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP344

5,015,000đ 5,900,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP350

2,516,000đ 2,960,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP349

3,204,500đ 3,770,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP337

3,731,500đ 4,390,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP347

3,697,500đ 4,350,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
0315P3131JA0483

17,654,500đ 20,770,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP473

11,033,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP475-1

6,757,500đ 7,950,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP346

3,442,500đ 4,050,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP338

3,612,500đ 4,250,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
NA351

3,782,500đ 4,450,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP264

3,153,500đ 3,710,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP313

2,397,000đ 2,820,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Amethyst
0315P3116JA0482

15,453,000đ 18,180,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
NA602

5,754,500đ 6,770,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP602

4,691,150đ 5,519,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP614

4,547,500đ 5,350,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP607

5,304,000đ 6,240,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP2429

5,695,000đ 6,700,000đ

Hiển thị 24 trên 108 sản phẩm