Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Mặt dây
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP473

4,699,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP264

2,411,500đ 3,710,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP602

3,587,350đ 5,519,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP614

3,477,500đ 5,350,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP607

4,056,000đ 6,240,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP600

3,360,500đ 5,170,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP343

2,762,500đ 4,250,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP351

3,003,000đ 4,620,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP530

2,938,000đ 4,520,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây
GJP485

2,964,000đ 4,560,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP349

2,450,500đ 3,770,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP337

2,853,500đ 4,390,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP329

2,059,200đ 3,168,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP2428

3,360,500đ 5,170,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP477

5,011,500đ 7,710,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Amethyst
GJP471

4,862,000đ 7,480,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP345

3,191,500đ 4,910,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP350

1,924,000đ 2,960,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP341

3,646,500đ 5,610,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP2429

4,355,000đ 6,700,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP2424

3,165,500đ 4,870,000đ

Hiển thị 21 trên 21 sản phẩm