Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

5 triệu - 10 triệu
Giảm giá-15%

Hoa tai Topaz
GJE477

6,393,700đ 7,522,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR477

8,415,000đ 9,900,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP477

6,553,500đ 7,710,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Peridot
GJE341

4,751,500đ 5,590,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP341

4,768,500đ 5,610,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Peridot
GJE345

4,896,000đ 5,760,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Amethyst
GJE471

6,961,500đ 8,190,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Amethyst
GJP471

10,914,000đ 12,840,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Amethyst
GJR471

7,565,000đ 8,900,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR345

5,278,500đ 6,210,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Peridot
GJP344

5,015,000đ 5,900,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR344

6,196,500đ 7,290,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR349

5,958,500đ 7,010,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR337

4,824,600đ 5,676,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR347

5,576,000đ 6,560,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR329

4,343,500đ 5,110,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn nữ Citrine
0315R3130JA0483

4,862,000đ 5,720,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE484

11,602,500đ 13,650,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR484

7,403,500đ 8,710,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR475-1

7,123,000đ 8,380,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP475-1

6,757,500đ 7,950,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR346

5,227,500đ 6,150,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE338

4,964,000đ 5,840,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR338

5,261,500đ 6,190,000đ

Hiển thị 24 trên 179 sản phẩm