Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

5 triệu - 10 triệu
Giảm giá-35%

Nhẫn Ruby
GJR709

7,039,500đ 10,830,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Ruby
GJP708

4,699,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Ruby
GJE469

6,708,000đ 10,320,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR602

5,024,500đ 7,730,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR607

5,148,000đ 7,920,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP607

4,056,000đ 6,240,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE607

4,615,000đ 7,100,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE484

4,433,000đ 6,820,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR484

5,661,500đ 8,710,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE473

6,799,000đ 10,460,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR473

5,791,500đ 8,910,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP473

4,699,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE475

7,156,500đ 11,010,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR475-1

5,447,000đ 8,380,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR346

3,809,000đ 5,860,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR351

4,992,000đ 7,680,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Citrine
GJE264

4,966,000đ 7,640,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Citrine
GJR264

5,791,500đ 8,910,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Topaz
GJR481

6,156,150đ 9,471,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Topaz
GJR477

6,435,000đ 9,900,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP477

5,011,500đ 7,710,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Topaz
GJR349

4,556,500đ 7,010,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Topaz
GJR337

3,689,400đ 5,676,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Topaz
GJR607

4,826,250đ 7,425,000đ

Hiển thị 24 trên 32 sản phẩm