Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Nhẫn
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR477

8,415,000đ 9,900,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR341

3,672,000đ 4,320,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Amethyst
GJR471

7,565,000đ 8,900,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn nữ Amethyst
0315R3115JA0482

17,867,000đ 21,020,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR345

5,278,500đ 6,210,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR344

6,196,500đ 7,290,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR350

4,632,500đ 5,450,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR349

5,958,500đ 7,010,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR337

4,824,600đ 5,676,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR347

5,576,000đ 6,560,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR329

4,343,500đ 5,110,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn nữ Citrine
0315R3130JA0483

4,862,000đ 5,720,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR484

7,403,500đ 8,710,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR473

16,235,000đ 19,100,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR475-1

7,123,000đ 8,380,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR346

5,227,500đ 6,150,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR338

5,261,500đ 6,190,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR351

6,528,000đ 7,680,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR264

7,573,500đ 8,910,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR481

8,050,350đ 9,471,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR212

5,414,500đ 6,370,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR313

3,910,000đ 4,600,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR602

6,961,500đ 8,190,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR602

6,570,500đ 7,730,000đ

Hiển thị 24 trên 97 sản phẩm