Trang sức đá bán quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Nhẫn
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
NA722-WG

6,300,000đ 7,000,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR349

6,309,000đ 7,010,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
JA265-WG

6,417,000đ 7,130,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
NA783-WG

6,426,000đ 7,140,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR344

6,561,000đ 7,290,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
JA510-YG

6,597,000đ 7,330,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR319

6,660,000đ 7,400,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR607

6,682,500đ 7,425,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR785

6,741,000đ 7,490,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn nữ Topaz
0819219R3504NA921

6,768,000đ 7,520,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR351

6,912,000đ 7,680,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR602

6,957,000đ 7,730,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Amethyst
GJR492

6,993,000đ 7,770,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
NA611-WG

7,029,000đ 7,810,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
GJR607

7,128,000đ 7,920,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
NA602

7,209,000đ 8,010,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn nữ Topaz
0419212R3707NA492

7,227,000đ 8,030,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
NA860-YG

7,236,000đ 8,040,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
NA509-YG

7,335,000đ 8,150,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR602

7,371,000đ 8,190,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Amethyst
GJR610

7,407,000đ 8,230,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
NA896-WG

7,416,000đ 8,240,000đ

Hiển thị 24 trên 93 sản phẩm