Chính Sách & Bảo Hành

ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG & UY TÍN CỦA CÔNG TY

- Đề nghị Quý khách kiểm tra hàng hóa và tiền trước khi ra khỏi quầy. Sau khi Quý khách ra khỏi quầy, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại hoặc sai thiếu.

- Đề nghị Quý khách giữ Hóa đơn bán hàng kiêm Giấy đảm bảo và Giấy kiểm định sản phẩm để phục vụ cho việc trao đổi, bảo hành sản phẩm. Nếu không có Hóa đơn bán hàng kiêm Giấy đảm bảo và Giấy kiểm định sản phẩm, Công ty sẽ không áp dụng chế độ ưu đãi theo quy chế hiện hành hoặc có thể từ chối trao đổi mua bán.

- Khi bán lại hàng, Quý khách chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng. Khi tháo viên ra khỏi ổ có sự chứng kiến của khách hàng.

I. TRANG SỨC CƯỚI WEDDINGLAND

1.  Nhẫn cưới

-   Khi khách bán lại sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 75% giá trị trên Hóa đơn.

-   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính
85% giá trị ghi trên Hóa đơn.

2.  Nhẫn đính hôn

-   Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

-   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, được tính
90% giá trị trên Hóa đơn.

II. TRANG SỨC ĐÁ MÀU

-   Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 75% giá trị trên Hóa đơn.

-   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính

85% giá trị trên Hóa đơn.

III. TRANG SỨC KIM CƯƠNG

1.  Đối với kim cương viên

1.1 Khi khách bán lại sản phẩm còn nguyên vẹn được tính như sau:

1.1.1 Đối với Kim cương trắng, cắt dạng tròn:

- Kích thước từ 8.1mm trở lên, được tính 92% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước từ 7.0mm đến dưới 8.1mm được tính 95% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước từ 5.0mm đến dưới 7.0mm được tính 93% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước dưới 5.0mm được tính 93% giá trị trên Hóa đơn.

1.1.2 Đối với Kim cương trắng (không phải dạng cắt tròn), được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

1.1.3. Đối với Kim cương màu, được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

1.2 Khi khách đổi hàng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính như sau: 

1.2.1 Đối với Kim cương trắng, cắt dạng tròn:

- Kích thước từ 8.1mm trở lên, được tính 95% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước từ 7.0mm đến dưới 8.1mm được tính 98% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước từ 5.0mm đến dưới 7.0mm được tính 97% giá trị trên Hóa đơn.

- Kích thước dưới 5.0mm được tính 95% giá trị trên Hóa đơn.

1.1.2 Đối với Kim cương trắng (không phải dạng cắt tròn), được tính 90% giá trị trên Hóa đơn.

1.1.3. Đối với Kim cương màu, được tính 90% giá trị trên Hóa đơn.

Khi đổi hoặc bán lại hàng, Quý khách vui lòng chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng (nếu có).

2.  Đối với sản phẩm trang sức ổ

-   Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

-   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính 90% giá trị trên Hóa đơn.

3.  Đối với sản phẩm trang sức kim cương gắn sẵn

3.1 Đối với hàng bán theo giá ổ và giá viên

Quy chế Thu mua và trao đổi sẽ áp dụng theo quy chế của kim cương viên và trang sức ổ như trên.

3.2 Đối với hàng bán theo cả món sản phẩm

-    Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 80% giá trị trên Hóa đơn.

-    Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn được tính 90% giá trị trên Hóa đơn.

IV. TRANG SỨC NGỌC TRAI

1. Hàng đổi

Áp dụng khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn với điều kiện sản phẩm còn giữ được chất lượng đúng theo kiểm định 

- Đối với trang sức gắn ngọc trai nước ngọt Freshwater: được tính 70% giá trị hóa đơn.

- Đối với trang sức gắn ngọc trai nước mặn Southseapearl, Akoya, Tahiti: được tính 75% giá trị hóa đơn

2. Hàng mua lại

Áp dụng khi khách bán lại sản phẩm còn giữ được chất lượng đúng theo kiểm định:

- Đối với trang sức gắn ngọc trai nước ngọt Freshwater: được tính 50% giá trị hóa đơn.

- Đối với trang sức gắn ngọc trai nước mặn Southseapearl, Akoya,Tahiti: được tính 60% giá trị hóa đơn.

Đối với sản phẩm có chất lượng không còn đúng theo kiểm định (bị hư hại, trầy xước trong quá trình sử dụng) thì chỉ mua lại phần vàng theo giá nguyên liệu tại thời điểm khách hàng bán lại và kim cương tấm của sản phẩm.

V. CÁC SẢN PHẨM TRANG SỨC KHÁC

1.  Trang sức Bạc

-   Công ty không thu mua, trao đổi

2.  Trang sức gắn đá công nghiệp bán theo món, hàng Dây vàng tây

-   Khi khách bán lại, sản phẩm còn nguyên vẹn được tính 75% giá trị trên Hóa đơn.

-   Khi khách đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc lớn hơn  được tính
85% giá trị trên Hóa đơn.

3.  Trang sức gắn đá công nghiệp bán theo trọng lượng sản phẩm và tiền công, sản phẩm mỹ nghệ

Khi khách bán lại hoặc đổi hàng sẽ tính theo giá tuổi vàng niêm yết của sản phẩm tại thời điểm mua bán - trao đổi, không tính tiền công và tiền đá.

VI. HÀNG KHÁCH ĐẶT

1.  Hàng đặt theo mẫu mã của công ty

Được áp dụng theo quy chế thông thường của Công ty:

-   Khi khách đặt hàng theo nguyên bản mẫu của Công ty, không có bất cứ thay đổi, chỉnh sửa gì mà chỉ thay đổi về size tay.

-   Khi khách đặt hàng không thay đổi, chỉnh sửa gì về thiết kế  mà chỉ thay đổi về kích thước đá, loại đá chủ, kích thước ổ, kích thước đá tấm, số lượng đá tấm, chất liệu vàng.

2.   Hàng đặt theo yêu cầu riêng của khách

Được áp dụng thu mua lại 60% giá trị Hóa đơn, không áp dụng đổi hàng :

-   Khi khách đặt hàng theo mẫu của công ty nhưng có thay đổi, điều chỉnh về thiết kế như: thay đổi loại đá tấm, thay đổi về các chi tiết thiết kế trên sản phẩm: họa tiết, ổ chấu.

-   Khi khách đặt hàng theo mẫu mã riêng của khách.

VII. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM TRANG SỨC

1.  Đảm bảo về chất lượng tuổi vàng

Tất cả các sản phẩm của Công ty bán ra được đảm bảo về chất lượng tuổi vàng ghi trên Hóa đơn bán hàng kiêm Giấy đảm bảo.

2.  Đối với sản phẩm Nhẫn cưới

Công ty bảo hành làm mới sản phẩm, tân trang, đánh bóng, xi mạ, khắc chữ miễn phí vĩnh viễn.

3.  Đối với các sản phẩm trang sức khác

-   Tân trang, đánh bóng làm mới sản phẩm vĩnh viễn, miễn phí xi mạ lần đầu.

-   Áp dụng thu phí xi mạ với lần thứ hai theo giá Công ty quy định tại thời điểm thanh toán.

-    Công ty không thực hiện dịch vụ sửa chữa, xi mạ đối với sản phẩm bạc.

4.  Đối với dịch vụ đi kèm sau khi mua sản phẩm

-   Các dịch vụ sửa size, khắc chữ, lắp đá, vào viên…: Công ty thực hiện miễn phí.

-   Trường hợp khách hàng chỉ mua ổ ( hoặc viên) và đem viên  hoặc ổ từ ngoài vào, Công ty vẫn ưu đãi miễn phí lắp đá, vào viên cho khách.

5.  Đối với dịch vụ sửa chữa cần thêm vàng

Sẽ tính theo giá tuổi vàng niêm yết của sản phẩm tại thời điểm thanh toán.

VIII. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ

1. Điều kiện bảo hành 

1.1.  Đồng hồ mua tại DOJI Watch sẽ được bảo hành miễn phí trong các trường hợp sau: 

- Đồng hồ đang sử dụng bị đứng không rõ nguyên nhân. 

- Máy bị vô nước do lỗi kỹ thuật. 

- Các lỗi phát sinh bên trong bộ máy đồng hồ (được xác nhận lỗi từ Trung tâm bảo hành DOJI Watch hoặc Trung tâm BH chính hãng). 

1.2. Bảo hành đồng hồ là sửa chữa, khắc phục các vấn đề liên quan để việc vận hành của đồng hồ được bình thường. Trong quá trình bảo hành có thể thay thế vài chi tiết, bộ phận hoặc thay thế cả bộ máy bên trong. Bảo hành không có nghĩa là có thể đổi một đồng hồ mới thay thế.

* Các trường hợp lỗi, không nằm trong điều khoản bảo hành 

2. Các trường hợp như bên dưới sẽ được chuyển sang sửa chữa tính phí: 

2.1. Đồng hồ không có thông tin được mua tại  DOJI Watch. Không bảo hành cho những hậu quả gián tiếp từ việc sử dụng đồng hồ không đúng cách của người sử dụng. 

2.2. Không bảo hành cho đồng hồ đã bị sửa chữa tại những nơi khác ngoài TTBH DOJI Watch hoặc TTBH chính thức của các hãng. 

2.3. Không bảo hành các lỗi phát sinh thuộc ngoại quan bên ngoài như loại dây đeo, khoá, vỏ, màu xi, mặt số, các loại hột, đá gắn trên đồng hồ, mặt kiếng bị trầy xước, hỏng hóc, vỡ do 
sử dụng không đúng, va đập, tai nạn, dây da bị lão hóa tự nhiên,… trong quá trình sử dụng. 

3. Thay pin 

Miễn phí thay pin  cho khách hàng mua đồng hồ tại DOJI Watch. 

4. Chính sách đổi hàng 

Tối đa là 1 ngày kể từ ngày mua hàng, khách hàng có thể được đổi sang đồng hồ khác (bằng giá trị đồng hồ đã mua hoặc cao hơn). 

4.1. 1  ngày được tính từ ngày giao dịch tại cửa hàng hoặc vận đơn nhận hàng của đơn vị vận chuyển.(ngày trên Hóa đơn hoặc ngày trên vận đơn được tính là ngày đầu tiên). 

4.2. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, nghĩa là còn đầy đủ keo dán bảo vệ chống trầy xước mặt đồng hồ, nắp đáy, dây.

4.3. Sản phẩm không bị vết bẩn, hư hỏng, dính hóa chất hoặc có dấu hiệu cạy mở. 

4.4. Các bộ phận, linh kiện, phụ kiện, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật, quà tặng kèm theo (nếu có), … phải còn đầy đủ và không có dấu hiệu đã qua sử dụng. 

4.5. Hộp đựng, bao bì đóng gói sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị móp, rách ... 

4.6. Chỉ chấp nhận đổi 1 lần duy nhất tính từ ngày mua sản phẩm. 

*Các trường hợp khác ngoài qui định trên, khách hàng vui lòng gọi tới số Hotline để được hướng dẫn xử lý. 

5. Chính sách khác 

- Vệ sinh miễn phí. 

- Khử từ miễn phí. 

- Dịch vụ sửa chữa và bảo hành theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ

3. ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG

3.1. Áp dụng với thương hiệu MK, EA và Versace

Miền Bắc:

- Địa chỉ: Văn phòng Watch Me - tầng 5, 82 Tuệ Tĩnh, p.Nguyễn Du, q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nhân viên tiếp nhận: Hải Đông - 0984737896

Miền Nam:

- Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ khách hàng Watch Me- Số 41 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, tp Hồ Chí Minh

- Nhân viên tiếp nhận: Ms Hương - 028 3526 5855

3.2. Áp dụng với Mathey Tissot

- Miền Bắc: Benhviendongho24h – 235 Bạch mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,

- Miền Nam: Benhviendongho24h – 58 Nguyễn Cư Trinh, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3.3. Áp dụng với Fendi

- Miluxe Boutique 51 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

3.4. Áp dụng với Pierre Cardin

- Trung tâm bảo hành DOJI Watch, tầng 4 DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

IX. CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP 0% TẠI DOJI

1. Các dòng sản phẩm được áp dụng:

* Tất cả các dòng Trang sức vàng tây như Trang sức kim cương, nhẫn cưới, trang sức đá màu, trang sức trẻ… (Không áp dụng với Kim cương viên)

* Tất cả các dòng sản phẩm Quà tặng mỹ nghệ Kim Bảo Phúc.

* Tất cả các dòng đồng hồ đang được Phân phối chính hãng tại DOJI Watch: Versace, Emporio Armani, Michael Kors, Pierre Cardin, Mathey Tissot, Fendi, MT Limited.

Sản phẩm được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi của Chi nhánh/Tập đoàn.

2. Kỳ hạn trả góp: Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng

3. Lãi suất: 0% trong suốt thời hạn trả góp

4. Phí chuyển đổi: Không

5. Danh sách ngân hàng áp dụng: ACB, BIDV, Citibank, Eximbank, FECredit, HSBC, Maritime Bank, Nam A Bank, SCB, Seabank, SHB, TPB, Standard Chatered, Techcombank, Vietcombank, Vietinbank.

6. Danh sách các trung tâm/chi nhánh áp dung trả góp 0%:

6.1. Áp dụng trả góp Trang sức, quà tặng Kim Bảo Phúc

* Trung tâm Vàng Bạc Trang sức DOJI Trần Hưng Đạo, 18 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới. ĐT: +84 23 2388 6168.

* Trung tâm Vàng Bạc Trang sức DOJI Hùng Vương, 10 Hùng Vương, Phường 1, TP Đông Hà. ĐT: +84 23 3388 8668.

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Ngô Quyền, 34-36 Ngô Quyền, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT +84 292 385 6969.

* Trung tâm Vàng Bạc Trang sức DOJI Trần Phú , 79A Trần Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT +84 292 385 6969

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Nguyễn Trãi, 26/1 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên. ĐT: +84 29 6393 4879;

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Nguyễn Trung Trực, 124 - 126 Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: +84 297 3530 555

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Nguyễn Trung Trực, 36 Hoàng Hoa Thám, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: +84 297 362 3333 / +84 765 97 45 67

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI An Dương Vương, số 10 – 12 An Dương Vương, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. ĐT: +84 27 7392 3368;

* Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức DOJI Trần Hưng Đạo. Số 163 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tel: +84 234 359 9222

* Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức DOJI Vincom Plaza Huế. Tầng 1 TTTM Vincom Plaza Huế, 50A-TỔ 10, Phường Phú Nhuận, Tp Huế. Tel: +84 234 6272 468

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Bến Nghé. Số 71 Bến Nghé, Phú Hội, TP Huế. Tel: +84 234 389 6688

6.2. Áp dụng trả góp đồng hồ

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI TOWER, 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.  ĐT: +84 24 3366 2288

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Quang Trung, 10A Quang Trung, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.  ĐT: +84 24 3311 7974

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Xã Đàn, 209 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. ĐT: +84 24 3573 8482

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Trần Nhân Tông, 37B Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.  ĐT: +84 24 6268 8833 / +84 24 6299 4466

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Cầu Giấy, 243 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. ĐT: +84 24 3927 9898 / +84 24 3927 1818

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Nguyễn Văn Cừ, 213-215 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội. ĐT: +84 24 3212 7325

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Âu cơ, 51 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Tp. Hà Nội. ĐT: +84 24 32045956

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Cầu Đất, 75 Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT: +84 225 384 3388

* Trung tâm Vàng bạc Trang Sức DOJI Lê Hoàn, 140-142 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. ĐT: +84 23 7375 5577

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Trần Phú, 214G-H Trần Phú, Tổ 6 khu 2A, Phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả. ĐT: +84 20 3651 3579

* Trung tâm Vàng Bạc Trang sức DOJI Trần Hưng Đạo, 26 - 28 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. ĐT: +84 20 3656 3579

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Lương Ngọc Quyến, 31 Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên. ĐT: +84 20 8352 1188

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Ngô Gia Tự, 296 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh. ĐT: +84 22 2390 6986

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Lê Duẩn, 204-206 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. ĐT: +84 236 386 7606

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Phan Đăng Lưu, 214 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: +84 28 39953666

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI CMT8, 66 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: +84 28 3930 6655

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI An Dương Vương, 9-Bis9 An Dương Vương, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: +84 28 3830 6688

* Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Lê Thánh Tôn, 222-224 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q.1, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: +84 28 7305 9590

* Trung tâm Trang sức Cưới Wedding Land Hồ Văn Huê, 43 Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: +84 28 730 59594

* Trung tâm Trang sức Cưới Wedding Land Trần Phú, 79A Trần Phú, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. ĐT: +84 292 368 67 68 / +84 772 143 143

Mọi thông tin xin liên hệ: 1800 1168

X. LƯU Ý

1. Giữ các giấy tờ kèm theo khi mua hàng:

- Đề nghị Quý khách kiểm tra hàng hóa, giữ Hóa đơn kiêm Giấy đảm bảo và Giấy kiểm định sản phẩm.  Trường hợp Quý khách mất Hóa đơn kiêm Giấy đảm bảo hoặc Giấy kiểm định sản phẩm hoặc sản phẩm không còn nguyên vẹn, Công ty sẽ mua lại theo thỏa thuận hoặc có quyền từ chối không mua lại.

2. Đối với sản phẩm là quà tặng

- Đối với sản phẩm quà tặng là vàng ta, công ty sẽ mua lại theo giá nguyên liệu tại thời điểm.

- Các sản phẩm quà tặng khác công ty không thu mua, trao đổi.

Xem hệ thống Trung tâm vàng bạc trang sức DOJI trên toàn quốc tại: http://trangsuc.doji.vn/he-thong-phan-phoi

Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn