Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Rays Of Light

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 1019180P4583VC1194
  Mặt dây 1019180P4583VC1194 43,870,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019185R4591VC2861
  Nhẫn nữ 1019185R4591VC2861 44,290,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1019179E4593VC935

  Hoa tai 1019179E4593VC935

  60,970,000 VNĐ
  Hoa tai 1019179E4593VC935 60,970,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1019181P4596VC1195
  Mặt dây 1019181P4596VC1195 45,240,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019179R4601VC2862
  Nhẫn nữ 1019179R4601VC2862 55,782,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1019179P4606VC1196
  Mặt dây 1019179P4606VC1196 51,190,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019179R4617VC2863
  Nhẫn nữ 1019179R4617VC2863 59,600,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1019180P4619VC1197
  Mặt dây 1019180P4619VC1197 53,820,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1019180P4626VC1198
  Mặt dây 1019180P4626VC1198 55,420,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019183R4628VC2865
  Nhẫn nữ 1019183R4628VC2865 44,340,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019179R4632VC2868
  Nhẫn nữ 1019179R4632VC2868 74,940,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019180R4633VC2869
  Nhẫn nữ 1019180R4633VC2869 52,530,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019182R4634VC2870
  Nhẫn nữ 1019182R4634VC2870 40,810,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1019183R4635VC2871
  Nhẫn nữ 1019183R4635VC2871 46,950,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1019179E4603VC936

  Hoa tai 1019179E4603VC936

  71,050,000 VNĐ
  Hoa tai 1019179E4603VC936 71,050,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0120187E3139VC939-2

  Hoa tai 0120187E3139VC939-2

  58,603,000 VNĐ
  Hoa tai 0120187E3139VC939-2 58,603,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1019180P4702VCRL1201
  Mặt dây 1019180P4702VCRL1201 56,280,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1019180E4725VCRL937

  Hoa tai 1019180E4725VCRL937

  55,630,000 VNĐ
  Hoa tai 1019180E4725VCRL937 55,630,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1119180E4800VCRL941

  Hoa tai 1119180E4800VCRL941

  57,860,000 VNĐ
  Hoa tai 1119180E4800VCRL941 57,860,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn