Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Mặt dây
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP469

9,970,500đ 11,730,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP663

20,952,500đ 24,650,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP664

12,622,500đ 14,850,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP668

26,724,000đ 31,440,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP690

31,628,500đ 37,210,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP693

36,728,500đ 43,210,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP694

25,194,000đ 29,640,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP698

31,246,000đ 36,760,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP703

21,845,000đ 25,700,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP704

21,556,000đ 25,360,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Emerald
GJP705

34,722,500đ 40,850,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP706

6,494,000đ 7,640,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP708

6,145,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP711

5,933,000đ 6,980,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP710

6,562,000đ 7,720,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP707

5,321,000đ 6,260,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP709

7,046,500đ 8,290,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP712

5,329,500đ 6,270,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP13

12,928,500đ 15,210,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP11

13,855,000đ 16,300,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP326

31,603,000đ 37,180,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP330

18,190,000đ 21,400,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP327

15,912,000đ 18,720,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP466

12,121,000đ 14,260,000đ

Hiển thị 24 trên 25 sản phẩm