Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Mặt dây
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP708

6,507,000đ 7,230,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP710

6,948,000đ 7,720,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP468

10,350,000đ 11,500,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP469

10,557,000đ 11,730,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP466

12,834,000đ 14,260,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP13

13,689,000đ 15,210,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP11

14,670,000đ 16,300,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Sapphire
GJP327

16,848,000đ 18,720,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Sapphire
GJP330

19,260,000đ 21,400,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP704

22,824,000đ 25,360,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP703

23,130,000đ 25,700,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP694

26,676,000đ 29,640,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Sapphire
GJP668

28,296,000đ 31,440,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP698

33,084,000đ 36,760,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Sapphire
GJP326

33,462,000đ 37,180,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP690

33,489,000đ 37,210,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP705

36,765,000đ 40,850,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Emerald
GJP693

38,889,000đ 43,210,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP712

5,643,000đ 6,270,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP707

5,634,000đ 6,260,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP711

6,282,000đ 6,980,000đ

Hiển thị 21 trên 21 sản phẩm