Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-15%

Hoa tai Amethyst
FGE12946

11,483,500đ 13,510,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE710

9,188,500đ 10,810,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP469

9,970,500đ 11,730,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE475

9,358,500đ 11,010,000đ
Sản phẩm nổi bật
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR475-1

7,123,000đ 8,380,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP475-1

6,757,500đ 7,950,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP349

3,204,500đ 3,770,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR349

5,958,500đ 7,010,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE473

17,399,500đ 20,470,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Citrine
GJR473

16,235,000đ 19,100,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP473

11,033,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP337

3,731,500đ 4,390,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR337

4,824,600đ 5,676,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Topaz
GJP347

3,697,500đ 4,350,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR347

5,576,000đ 6,560,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
GJR329

4,343,500đ 5,110,000đ
Sản phẩm nổi bật
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
0315E3132JA0483

26,520,000đ 31,200,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
0315P3131JA0483

17,654,500đ 20,770,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn nữ Citrine
0315R3130JA0483

4,862,000đ 5,720,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE484

11,602,500đ 13,650,000đ

Hiển thị 20 trên 389 sản phẩm