Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP264

2,411,500đ 3,710,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Citrine
GJP614

3,477,500đ 5,350,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP2428

3,360,500đ 5,170,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP349

2,450,500đ 3,770,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP337

2,853,500đ 4,390,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Topaz
GJP329

2,059,200đ 3,168,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Peridot
GJE313

3,068,000đ 4,720,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP345

3,191,500đ 4,910,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Peridot
GJR345

3,464,500đ 5,330,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Peridot
GJE350

3,035,500đ 4,670,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP350

1,924,000đ 2,960,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Peridot
GJP2424

3,165,500đ 4,870,000đ

Hiển thị 12 trên 12 sản phẩm