Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-10%

Bông tai Amethyst
GJE331

4,131,000đ 4,590,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP485

4,104,000đ 4,560,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP530

4,410,000đ 4,900,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP351

4,158,000đ 4,620,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP343

3,825,000đ 4,250,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Citrine
NA614-WG

4,446,000đ 4,940,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
JA485-WG

4,104,000đ 4,560,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA514-WG

4,212,000đ 4,680,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Peridot
NA600-YG

3,969,000đ 4,410,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Amethyst
GJE346

3,114,000đ 3,460,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA838-WG

4,455,000đ 4,950,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA783-WG

4,257,000đ 4,730,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
NA749-WG

3,924,000đ 4,360,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA609-WG

6,120,000đ 6,800,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA539-WG

3,969,000đ 4,410,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
NA780-WG

4,500,000đ 5,000,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
NA889-WG

4,311,000đ 4,790,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
LA328-WG

3,816,000đ 4,240,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
JA777-WG

4,239,000đ 4,710,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
JA600-WG

4,437,000đ 4,930,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
NA530-WG

4,410,000đ 4,900,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
JA343-WG

3,825,000đ 4,250,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
NA888-YG

3,780,000đ 4,200,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
NA721-WG

4,113,000đ 4,570,000đ

Hiển thị 24 trên 60 sản phẩm