TextBody

Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP2428

4,653,000đ 5,170,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP2430

3,348,000đ 3,720,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP2424

4,383,000đ 4,870,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE343

2,781,000đ 3,090,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP614

4,815,000đ 5,350,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Amethyst
GJE610

2,880,000đ 3,200,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Amethyst
GJR610

4,905,000đ 5,450,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP602

3,825,000đ 4,250,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR313

4,140,000đ 4,600,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Peridot
GJE313

4,248,000đ 4,720,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
GJP313

2,538,000đ 2,820,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP481

4,851,000đ 5,390,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP264

3,339,000đ 3,710,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP351

4,158,000đ 4,620,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE351

3,573,000đ 3,970,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP338

3,618,000đ 4,020,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE338

4,491,000đ 4,990,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP346

3,834,000đ 4,260,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Citrine
GJE346

3,915,000đ 4,350,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR329

4,900,500đ 5,445,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP329

2,851,200đ 3,168,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE329

3,753,000đ 4,170,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Topaz
GJP347

3,915,000đ 4,350,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE347

4,504,500đ 5,005,000đ

Hiển thị 24 trên 32 sản phẩm