Trang sức ngọc trai

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Bộ sưu tập

Loại sản phẩm

Đá chính

Loại ngọc trai

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

10 triệu - 15 triệu
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
JAP157-PG

10,341,000đ 11,490,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR2700

10,341,000đ 11,490,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
RA2122-WG

10,683,000đ 11,870,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
PJP2482

10,908,000đ 12,120,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP165-YG

11,808,000đ 13,120,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE2700

11,808,000đ 13,120,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP118-WG

11,853,000đ 13,170,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP152-WG

12,006,000đ 13,340,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR1554

12,177,000đ 13,530,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR2482

12,735,000đ 14,150,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP149-WG

12,888,000đ 14,320,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR149

12,888,000đ 14,320,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP150-YG

14,409,000đ 16,010,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE150

14,454,000đ 16,060,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP120-WG

14,805,000đ 16,450,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP120-WG

15,174,000đ 16,860,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP120-YG

15,174,000đ 16,860,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR150

15,543,000đ 17,270,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP152-WG

15,651,000đ 17,390,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP151-WG

15,813,000đ 17,570,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP152-YG

16,092,000đ 17,880,000đ

Hiển thị 24 trên 27 sản phẩm