Trang sức ngọc trai

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Bộ sưu tập

Loại sản phẩm

Đá chính

Loại ngọc trai

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

10 triệu - 15 triệu
Giảm giá-15%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP120-WG

13,982,500đ 16,450,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR2482

12,027,500đ 14,150,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
PJP2482

10,302,000đ 12,120,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR1554

11,500,500đ 13,530,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR2700

9,766,500đ 11,490,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE2700

11,152,000đ 13,120,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR149

12,172,000đ 14,320,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR150

14,679,500đ 17,270,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE150

13,651,000đ 16,060,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
PJR168

19,380,000đ 22,800,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
JAP157-PG

9,766,500đ 11,490,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ngọc trai Akoya
NAP165-YG

11,152,000đ 13,120,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP118-WG

18,589,500đ 21,870,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP120-YG

14,331,000đ 16,860,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP120-WG

14,331,000đ 16,860,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP149-WG

12,172,000đ 14,320,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP151-WG

14,934,500đ 17,570,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
NAP118-WG

15,393,500đ 18,110,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ngọc trai Akoya
RA2122-WG

10,089,500đ 11,870,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP152-WG

17,042,500đ 20,050,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP151-WG

11,789,500đ 13,870,000đ

Hiển thị 24 trên 28 sản phẩm