Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 87,700,000 89,800,000
DOJI HCM lẻ 87,700,000 89,800,000
DOJI HCM buôn 87,700,000 89,800,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 7,445,000 7,665,000
Giá Nguyên Liệu 18K 5,710,000 -
Giá Nguyên Liệu 16K 5,270,000 -
Giá Nguyên Liệu 15K 4,891,000 -
Giá Nguyên Liệu 14K 4,500,000 -
Giá Nguyên Liệu 10K 3,958,000 -
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 7,580,000 7,740,000
Âu Vàng Phúc Long 87,700,000 89,800,000
TextFooter