Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 72,400,000 73,800,000
DOJI HCM lẻ 72,900,000 73,900,000
DOJI HCM buôn 72,400,000 73,800,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 6,100,000 6,235,000
Giá Nguyên Liệu 18K 4,550,000 -
Giá Nguyên Liệu 16K 4,140,000 -
Giá Nguyên Liệu 15K 3,796,000 -
Giá Nguyên Liệu 14K 3,570,000 -
Giá Nguyên Liệu 10K 2,728,000 -
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 6,140,000 6,260,000
Âu Vàng Phúc Long 72,400,000 73,800,000
TextFooter