Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 66,400,000 67,300,000
DOJI HN buôn 66,400,000 67,300,000
DOJI HCM lẻ 66,400,000 67,300,000
DOJI HCM buôn 66,400,000 67,300,000
Nhẫn lộc (1 chỉ) 6,640,000 6,730,000
Nhẫn phát (2 chỉ) 13,280,000 13,460,000
Nhẫn tài (5 chỉ) 33,200,000 33,650,000
Vàng 99.9 5,360,000 5,490,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 5,370,000 5,500,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 3,915,000 5,455,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 2,990,000 3,948,000
Hưng 5,410,000 5,545,000
Thịnh 10,820,000 11,090,000
Vượng 27,050,000 27,725,000