Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 68,250,000 69,100,000
DOJI HN buôn 68,250,000 69,100,000
DOJI HCM lẻ 68,250,000 69,100,000
DOJI HCM buôn 68,250,000 69,100,000
Nhẫn lộc (1 chỉ) 6,825,000 6,910,000
Nhẫn phát (2 chỉ) 13,650,000 13,820,000
Nhẫn tài (5 chỉ) 34,125,000 34,550,000
Vàng 99.9 5,335,000 5,440,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 5,345,000 5,450,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 4,188,000 4,388,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 3,179,000 3,379,000
Hưng 5,390,000 5,470,000
Thịnh 10,780,000 10,940,000
Vượng 26,950,000 27,350,000