Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 59,800,000 60,500,000
DOJI HN buôn 59,800,000 60,500,000
DOJI HCM lẻ 59,950,000 60,550,000
DOJI HCM buôn 59,950,000 60,550,000
Nhẫn lộc (1 chỉ) 5,980,000 6,050,000
Nhẫn phát (2 chỉ) 11,960,000 12,100,000
Nhẫn tài (5 chỉ) 29,900,000 30,250,000
Vàng 99.9 5,105,000 5,185,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 5,115,000 5,195,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 3,796,000 3,996,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 2,850,000 3,050,000
Hưng 5,150,000 5,225,000
Thịnh 10,300,000 10,450,000
Vượng 25,750,000 26,125,000