Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 66,450,000 67,050,000
DOJI HCM lẻ 66,500,000 67,000,000
DOJI HCM buôn 66,450,000 67,050,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 5,495,000 5,610,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 3,920,000 5,565,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 2,995,000 4,013,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 5,525,000 5,635,000
Âu Vàng Phúc Long 66,450,000 67,050,000
TextFooter