Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 56,400,000 57,600,000
DOJI HN buôn 56,400,000 57,600,000
DOJI HCM lẻ 56,400,000 57,600,000
DOJI HCM buôn 56,400,000 57,600,000
Nhẫn lộc (1 chỉ) 5,640,000 5,760,000
Nhẫn phát (2 chỉ) 11,280,000 11,520,000
Nhẫn tài (5 chỉ) 28,200,000 28,800,000
Vàng 99.9 4,895,000 5,200,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 4,905,000 5,210,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 3,808,000 4,008,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 2,859,000 3,059,000
Hưng 4,940,000 5,230,000
Thịnh 9,880,000 10,460,000
Vượng 24,700,000 26,150,000