Giá vàng trong nước Mua Bán
DOJI HN lẻ 65,300,000 66,300,000
DOJI HN buôn 65,300,000 66,300,000
DOJI HCM lẻ 65,200,000 66,200,000
DOJI HCM buôn 65,200,000 66,200,000
Nhẫn lộc (1 chỉ) 6,530,000 6,630,000
Nhẫn phát (2 chỉ) 13,060,000 13,260,000
Nhẫn tài (5 chỉ) 32,650,000 33,150,000
Vàng 99.9 5,085,000 5,225,000
Vàng 24k (nghìn/chỉ) 5,095,000 5,235,000
Vàng 18k (nghìn/chỉ) 4,396,000 5,281,000
Vàng 14k (nghìn/chỉ) 3,294,000 3,794,000
Hưng 5,140,000 5,270,000
Thịnh 10,280,000 10,540,000
Vượng 25,700,000 26,350,000