Nhẫn cưới

Nhẫn cưới 0318W9020JA1126
Nhẫn cưới 0318W9020JA1126 10,690,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431
Nhẫn cưới 0619185W9110JA1431 9,440,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360
Nhẫn cưới 1218196W5345PA1360 8,960,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430
Nhẫn cưới 0318W9140JA1430 11,670,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471
Nhẫn cưới 0318W9146JA1471 10,150,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2
Nhẫn cưới 0819212W9170NA1511-2 10,250,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576
Nhẫn cưới 1118189W9210NA1576 10,530,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264
Nhẫn cưới 0918185W9156NA1264 10,160,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264
Nhẫn cưới 1218196W5329PA1264 10,160,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1019189W2882JA1431
Nhẫn cưới 1019189W2882JA1431 9,440,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương tự nhiên
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1018196W1053VA-0156
Nhẫn cưới 1018196W1053VA-0156 53,006,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0319195W1015VA-0163
Nhẫn cưới 0319195W1015VA-0163 47,095,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0519197W1052VA-0143-2
Nhẫn cưới 0519197W1052VA-0143-2 50,200,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0519197W1050VA-0141-3
Nhẫn cưới 0519197W1050VA-0141-3 45,183,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1018197W1100VA-1582-2
Nhẫn cưới 1018197W1100VA-1582-2 36,972,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 1118197W1204VA-0160-5
Nhẫn cưới 1118197W1204VA-0160-5 39,788,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0319196W1003VA-0157-3
Nhẫn cưới 0319196W1003VA-0157-3 48,500,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 097-0817W1152VA0138-2
Nhẫn cưới 097-0817W1152VA0138-2 36,660,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0119195W1039VA-0159-2
Nhẫn cưới 0119195W1039VA-0159-2 53,380,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0718097W1017VA-1359-6
Nhẫn cưới 0718097W1017VA-1359-6 43,412,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn