Trang sức ngọc trai

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Bộ sưu tập

Loại sản phẩm

Đá chính

Loại ngọc trai

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Hoa tai
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4005

7,046,500đ 8,290,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4008

12,172,000đ 14,320,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4010

17,722,500đ 20,850,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4011

12,299,500đ 14,470,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4012

25,950,500đ 30,530,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4013

23,230,500đ 27,330,000đ
Giảm giá-15%
MớiMới

Bông tai
PJE4014

37,264,000đ 43,840,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE2482

19,822,000đ 23,320,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE2700

11,152,000đ 13,120,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE149

21,547,500đ 25,350,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE150

13,651,000đ 16,060,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
PJE153

21,437,000đ 25,220,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Akoya
NAP120-WG

15,495,500đ 18,230,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Freshwater
NA149

7,794,500đ 9,170,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ngọc trai Freshwater
NA150

6,086,000đ 7,160,000đ

Hiển thị 24 trên 34 sản phẩm