TextBody

Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Hoa tai
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE712

13,428,000đ 14,920,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE707

9,585,000đ 10,650,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE710

9,729,000đ 10,810,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE711

9,315,000đ 10,350,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE708

8,559,000đ 9,510,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE706

10,386,000đ 11,540,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE668

34,956,000đ 38,840,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE664

19,413,000đ 21,570,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE663

37,422,000đ 41,580,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE503

5,706,000đ 6,340,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE468

18,747,000đ 20,830,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE469

9,288,000đ 10,320,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE327

17,055,000đ 18,950,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE335

10,386,000đ 11,540,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE330

31,824,000đ 35,360,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE324

16,596,000đ 18,440,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Sapphire
GJE326

14,967,000đ 16,630,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE11

18,279,000đ 20,310,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE13

19,197,000đ 21,330,000đ

Hiển thị 19 trên 19 sản phẩm