Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Hoa tai

Hoa tai Ruby
GJE712

14,420,000đ 14,920,000đ

Hoa tai Ruby
GJE710

10,310,000đ 10,810,000đ

Hoa tai Ruby
GJE711

9,850,000đ 10,350,000đ

Hoa tai Ruby
GJE469

9,820,000đ 10,320,000đ

Hoa tai Ruby
GJE708

9,010,000đ 9,510,000đ

Hoa tai Ruby
GJE503

5,840,000đ 6,340,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE663

38,580,000đ 41,580,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE664

20,070,000đ 21,570,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE668

35,840,000đ 38,840,000đ

Hoa tai Ruby
GJE13

19,830,000đ 21,330,000đ

Hoa tai Ruby
GJE11

18,810,000đ 20,310,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE326

15,130,000đ 16,630,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE324

16,940,000đ 18,440,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE330

32,360,000đ 35,360,000đ

Hoa tai Sapphire
GJE327

17,450,000đ 18,950,000đ

Hoa tai Ruby
GJE468

19,370,000đ 20,870,000đ

Hoa tai Ruby
GJE707

14,580,000đ 16,080,000đ

Hiển thị 17 trên 17 sản phẩm