Lọc sản phẩm

BST TS Kim cương The Leading Star

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 0219R1511VCLS1906
Nhẫn nữ 0219R1511VCLS1906 38,988,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1512VCLS365
Mặt dây chuyền 0219P1512VCLS365 29,193,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1513VCLS434

Hoa tai 0219E1513VCLS434

40,411,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1513VCLS434 40,411,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0219R1514VCLS2746
Nhẫn nữ 0219R1514VCLS2746 39,440,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0219R1515VCLS1906
Nhẫn nữ 0219R1515VCLS1906 35,596,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1516VCLS365
Mặt dây chuyền 0219P1516VCLS365 38,355,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1517VCLS434

Hoa tai 0219E1517VCLS434

38,290,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1517VCLS434 38,290,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1518VCLS1134
Mặt dây chuyền 0219P1518VCLS1134 36,049,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1519VCLS882

Hoa tai 0219E1519VCLS882

31,144,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1519VCLS882 31,144,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1520VCLS1135
Mặt dây chuyền 0219P1520VCLS1135 32,279,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1521VCLS883

Hoa tai 0219E1521VCLS883

36,552,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1521VCLS883 36,552,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0219R1522VCLS2750
Nhẫn nữ 0219R1522VCLS2750 54,722,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1523VCLS1136
Mặt dây chuyền 0219P1523VCLS1136 37,192,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1524VCLS884

Hoa tai 0219E1524VCLS884

60,124,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1524VCLS884 60,124,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây chuyền 0219P1525VCLS1137
Mặt dây chuyền 0219P1525VCLS1137 31,144,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0219E1526VCLS885

Hoa tai 0219E1526VCLS885

37,289,000 VNĐ
Hoa tai 0219E1526VCLS885 37,289,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
 
Tin nhắn