Đông Tây

Vòng charm CB60118

Vòng charm CB60118

1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
Vòng charm CB60118
1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.105 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60119

Vòng charm CB60119

1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
Vòng charm CB60119
1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60130

Vòng charm CB60130

1,400,000 VNĐ
1,260,000 VNĐ
Vòng charm CB60130
1,400,000 VNĐ
1,260,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB66001

Vòng charm CB66001

1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
Vòng charm CB66001
1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60050

Vòng charm CB60050

1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
Vòng charm CB60050
1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.213 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60042

Vòng charm CB60042

2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Vòng charm CB60042
2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.276 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60071

Vòng charm CB60071

2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Vòng charm CB60071
2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.298 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60117

Vòng charm CB60117

650,000 VNĐ
Vòng charm CB60117 650,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60114

Vòng charm CB60114

800,000 VNĐ
720,000 VNĐ
Vòng charm CB60114
800,000 VNĐ
720,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.065 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60171

Vòng charm CB60171

650,000 VNĐ
Vòng charm CB60171 650,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB600142

Vòng charm CB600142

1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
Vòng charm CB600142
1,100,000 VNĐ
990,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60144

Vòng charm CB60144

650,000 VNĐ
Vòng charm CB60144 650,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60009

Vòng charm CB60009

2,300,000 VNĐ
2,070,000 VNĐ
Vòng charm CB60009
2,300,000 VNĐ
2,070,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.344 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60017

Vòng charm CB60017

2,300,000 VNĐ
2,070,000 VNĐ
Vòng charm CB60017
2,300,000 VNĐ
2,070,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.348 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60030

Vòng charm CB60030

1,400,000 VNĐ
1,260,000 VNĐ
Vòng charm CB60030
1,400,000 VNĐ
1,260,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.19 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60043

Vòng charm CB60043

1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
Vòng charm CB60043
1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.225 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60049

Vòng charm CB60049

1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
Vòng charm CB60049
1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.23 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60053

Vòng charm CB60053

2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Vòng charm CB60053
2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.25 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60054

Vòng charm CB60054

2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Vòng charm CB60054
2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.267 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60062

Vòng charm CB60062

1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
Vòng charm CB60062
1,700,000 VNĐ
1,530,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.242 chỉ
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn