Đông Tây

Vòng charm CB60118

Vòng charm CB60118

1,200,000 VNĐ
1,080,000 VNĐ
Vòng charm CB60118
1,200,000 VNĐ
1,080,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60130

Vòng charm CB60130

1,500,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
Vòng charm CB60130
1,500,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB66001

Vòng charm CB66001

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB66001
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60009

Vòng charm CB60009

2,550,000 VNĐ
2,295,000 VNĐ
Vòng charm CB60009
2,550,000 VNĐ
2,295,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.344 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60017

Vòng charm CB60017

2,550,000 VNĐ
2,295,000 VNĐ
Vòng charm CB60017
2,550,000 VNĐ
2,295,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60030

Vòng charm CB60030

1,200,000 VNĐ
1,080,000 VNĐ
Vòng charm CB60030
1,200,000 VNĐ
1,080,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.19 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60043

Vòng charm CB60043

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB60043
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60049

Vòng charm CB60049

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB60049
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.23 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60053

Vòng charm CB60053

2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
Vòng charm CB60053
2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60054

Vòng charm CB60054

2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
Vòng charm CB60054
2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.267 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60062

Vòng charm CB60062

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB60062
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60100

Vòng charm CB60100

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB60100
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60108

Vòng charm CB60108

2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
Vòng charm CB60108
2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.256 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CB60109

Vòng charm CB60109

2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
Vòng charm CB60109
2,200,000 VNĐ
1,980,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CB60116

Vòng charm CB60116

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CB60116
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.2 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CH60017

Vòng charm CH60017

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CH60017
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Vòng charm CH60020

Vòng charm CH60020

1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
Vòng charm CH60020
1,900,000 VNĐ
1,710,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 0.235 chỉ
Xem chi tiết
Vòng charm CH60097

Vòng charm CH60097

1,500,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
Vòng charm CH60097
1,500,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Dây chuyền CP_00007
Dây chuyền CP_00007 Liên hệ
 • Chất liệu: Vàng 24k
 • Trọng lượng: 5 chỉ
Xem chi tiết
Dây chuyền CP_00011
Dây chuyền CP_00011 Liên hệ
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn