Lọc sản phẩm

Nhẫn đính hôn

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn đính hôn 0719R7032VA672-6
Nhẫn đính hôn 0719R7032VA672-6 47,160,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0719R7031VA913-10
Nhẫn đính hôn 0719R7031VA913-10 49,319,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0719R7026VA1188-8
Nhẫn đính hôn 0719R7026VA1188-8 52,704,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0719R7025VA2592-6
Nhẫn đính hôn 0719R7025VA2592-6 52,095,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0719R7027VA2621
Nhẫn đính hôn 0719R7027VA2621 41,656,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 1118197R7032VA2622
Nhẫn đính hôn 1118197R7032VA2622 39,992,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 1019168R7007VA2623
Nhẫn đính hôn 1019168R7007VA2623 42,695,000 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0220169R7008VA1055
Nhẫn đính hôn 0220169R7008VA1055 23,065,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0518R7019VA671
Nhẫn đính hôn 0518R7019VA671 27,420,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2
Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2 20,624,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22
Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22 25,277,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-4
Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-4 21,802,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11
Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11 36,340,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27
Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27 28,169,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927
Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927 32,800,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2
Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2 29,986,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9
Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9 30,302,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2
Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2 20,344,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5
Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5 34,566,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-7
Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-7 28,725,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn