Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Nhẫn đính hôn

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2 20,624,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22
  Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22 25,277,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-4
  Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-4 21,802,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11
  Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11 36,340,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27
  Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27 28,169,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927
  Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927 32,800,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2 29,986,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9
  Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9 30,302,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2 20,344,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5
  Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5 34,566,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-7
  Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-7 28,725,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9104JA1076-9
  Nhẫn đính hôn 0717R9104JA1076-9 26,819,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9100JA671-23
  Nhẫn đính hôn 0717R9100JA671-23 27,749,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619R9000JA2619
  Nhẫn đính hôn 0619R9000JA2619 27,860,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619R9001JA2620-6
  Nhẫn đính hôn 0619R9001JA2620-6 27,163,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619R9002JA2627-6
  Nhẫn đính hôn 0619R9002JA2627-6 23,181,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9003JA2626-2
  Nhẫn đính hôn 0619W9003JA2626-2 21,077,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619R9004JA2338-4
  Nhẫn đính hôn 0619R9004JA2338-4 24,238,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9005JA2339-4
  Nhẫn đính hôn 0619W9005JA2339-4 24,473,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn