Lọc sản phẩm

Nhẫn đính hôn

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn đính hôn ENR672-6

Nhẫn đính hôn ENR672-6

48,456,268 VNĐ
Nhẫn đính hôn ENR672-6 48,456,268 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1153-2
Nhẫn đính hôn ENR1153-2 20,589,642 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR397-22
Nhẫn đính hôn ENR397-22 27,716,229 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1563-4
Nhẫn đính hôn ENR1563-4 23,053,509 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR300-11
Nhẫn đính hôn ENR300-11 36,345,013 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR927-27
Nhẫn đính hôn ENR927-27 28,724,764 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927
Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927 32,800,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2430-2
Nhẫn đính hôn ENR2430-2 26,559,601 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1713-9
Nhẫn đính hôn ENR1713-9 30,642,479 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1588-2
Nhẫn đính hôn ENR1588-2 19,490,270 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Only you
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1524-5
Nhẫn đính hôn ENR1524-5 37,357,029 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1106-7
Nhẫn đính hôn ENR1106-7 37,327,035 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: La vie en rose
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR1076-9
Nhẫn đính hôn ENR1076-9 30,873,055 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Kiểu dáng: Embrace
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2619-5
Nhẫn đính hôn ENR2619-5 25,875,104 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2620-6
Nhẫn đính hôn ENR2620-6 26,619,320 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2627-6
Nhẫn đính hôn ENR2627-6 25,211,495 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2338-8
Nhẫn đính hôn ENR2338-8 25,485,187 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2626-5
Nhẫn đính hôn ENR2626-5 20,695,263 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR2339-4
Nhẫn đính hôn ENR2339-4 26,103,805 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn đính hôn ENR913-10
Nhẫn đính hôn ENR913-10 47,798,283 VNĐ
 • Hình dạng: Princess
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
 
Tin nhắn