Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.36 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.33 D VS2 Excellent
22,379,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
24,710,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
26,488,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
26,577,000
Xem
RoundRound 0.33 F IF Excellent
28,083,000
Xem
RoundRound 0.33 E VVS1 Excellent
28,327,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
28,380,000
Xem
RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.34 E IF Excellent
30,323,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS2 Excellent
47,909,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
50,163,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS1 Excellent
50,567,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
52,508,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS1 Very good
53,911,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS2 Excellent
54,694,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
 
Tin nhắn