Lọc sản phẩm

BST TS Kim cương Brilliant Style

Dây liền mặt 0719CP5740FU0661
Dây liền mặt 0719CP5740FU0661 43,461,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E5743FU0661

Hoa tai 0719E5743FU0661

84,129,000 VNĐ
Hoa tai 0719E5743FU0661 84,129,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 0719CP5812FU0282
Dây liền mặt 0719CP5812FU0282 42,880,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E5791FU0282

Hoa tai 0719E5791FU0282

63,353,000 VNĐ
Hoa tai 0719E5791FU0282 63,353,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R6191FU0302

Nhẫn nữ 0719R6191FU0302

49,879,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0719R6191FU0302 49,879,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 0719CP6195FU0301
Dây liền mặt 0719CP6195FU0301 37,613,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E6194FU3310

Hoa tai 0719E6194FU3310

67,185,000 VNĐ
Hoa tai 0719E6194FU3310 67,185,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0719R6198FU3310

Nhẫn nữ 0719R6198FU3310

47,370,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0719R6198FU3310 47,370,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0719E6197FU3310

Hoa tai 0719E6197FU3310

86,080,000 VNĐ
Hoa tai 0719E6197FU3310 86,080,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 0719CP6196FU3310
Dây liền mặt 0719CP6196FU3310 48,663,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0718E1022FU0300

Hoa tai 0718E1022FU0300

55,880,000 VNĐ
Hoa tai 0718E1022FU0300 55,880,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1218E1086FU0164

Hoa tai 1218E1086FU0164

39,270,000 VNĐ
Hoa tai 1218E1086FU0164 39,270,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1218E1076FU0233

Hoa tai 1218E1076FU0233

36,170,000 VNĐ
Hoa tai 1218E1076FU0233 36,170,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1019E10119FU3111

Hoa tai 1019E10119FU3111

30,670,000 VNĐ
Hoa tai 1019E10119FU3111 30,670,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1019E10118FU3124

Hoa tai 1019E10118FU3124

33,280,000 VNĐ
Hoa tai 1019E10118FU3124 33,280,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0718E1020FU2500

Hoa tai 0718E1020FU2500

83,920,000 VNĐ
Hoa tai 0718E1020FU2500 83,920,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1019E10132FU2860

Hoa tai 1019E10132FU2860

46,520,000 VNĐ
Hoa tai 1019E10132FU2860 46,520,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0718E1032FU0028

Hoa tai 0718E1032FU0028

54,700,000 VNĐ
Hoa tai 0718E1032FU0028 54,700,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 0718P1031FU0028
Dây liền mặt 0718P1031FU0028 36,900,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 1218P1079FU0205
Dây liền mặt 1218P1079FU0205 32,530,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn