Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

10 triệu - 15 triệu
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE710

9,188,500đ 10,810,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Citrine
GJE475

9,358,500đ 11,010,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP469

9,970,500đ 11,730,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR611

9,299,000đ 10,940,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Peridot
GJR608

9,775,000đ 11,500,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Topaz
GJE607

11,033,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP664

12,622,500đ 14,850,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE711

8,797,500đ 10,350,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR466

11,245,500đ 13,230,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP466

12,121,000đ 14,260,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP468

9,537,000đ 11,220,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE469

8,772,000đ 10,320,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR469

9,214,000đ 10,840,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR11

10,327,500đ 12,150,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Topaz
GJE481

10,727,000đ 12,620,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Citrine
GJP473

11,033,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR707

6,893,500đ 8,110,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE707

13,668,000đ 16,080,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR709

9,205,500đ 10,830,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR712

8,236,500đ 9,690,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP712

5,329,500đ 6,270,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE712

12,682,000đ 14,920,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Topaz
HA470-185

11,407,000đ 13,420,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Amethyst
JA0471

10,914,000đ 12,840,000đ

Hiển thị 24 trên 32 sản phẩm