Trang sức đá màu

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

10 triệu - 15 triệu
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR707

7,299,000đ 8,110,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR712

8,721,000đ 9,690,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
GJE860

9,090,000đ 10,100,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Peridot
NA600-YG

9,099,000đ 10,110,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR517

8,568,000đ 9,520,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE469

9,288,000đ 10,320,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Amethyst
GJE486

9,297,000đ 10,330,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE711

9,315,000đ 10,350,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Topaz
GJE517

9,531,000đ 10,590,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Ruby
GJE710

9,729,000đ 10,810,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR709

9,747,000đ 10,830,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR469

9,756,000đ 10,840,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR611

9,846,000đ 10,940,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP468

10,350,000đ 11,500,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Peridot
GJR608

10,350,000đ 11,500,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Ruby
GJP469

10,557,000đ 11,730,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Topaz
GJR601

10,872,000đ 12,080,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR11

10,935,000đ 12,150,000đ
Giảm giá-10%

Bông tai Citrine
NA0474

10,989,000đ 12,210,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE481

11,358,000đ 12,620,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Amethyst
GJP471

11,556,000đ 12,840,000đ
Giảm giá-10%

Hoa tai Topaz
GJE607

11,682,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-10%

Mặt dây Citrine
GJP473

11,682,000đ 12,980,000đ
Giảm giá-10%

Nhẫn Ruby
GJR466

11,907,000đ 13,230,000đ

Hiển thị 24 trên 31 sản phẩm