Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-35%

Nhẫn Ruby
GJR709

7,039,500đ 10,830,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Ruby
GJP708

4,699,500đ 7,230,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Emerald
GJP705

26,552,500đ 40,850,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Emerald
GJP703

16,705,000đ 25,700,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR703

20,793,500đ 31,990,000đ
Giảm giá-35%

Dây chuyền Emerald
GJCP697

13,962,000đ 21,480,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR697

16,828,500đ 25,890,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR696

31,668,000đ 48,720,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR695

23,237,500đ 35,750,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Emerald
GJP694

19,266,000đ 29,640,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR694

20,228,000đ 31,120,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Emerald
GJP693

28,086,500đ 43,210,000đ
Giảm giá-35%

Dây chuyền Emerald
GJCP691

26,435,500đ 40,670,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR691

17,517,500đ 26,950,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Emerald
GJP690

24,186,500đ 37,210,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Emerald
GJR690

26,143,000đ 40,220,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Sapphire
GJE668

25,246,000đ 38,840,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Sapphire
GJP668

20,436,000đ 31,440,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Sapphire
GJR668

15,678,000đ 24,120,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Sapphire
GJE664

14,020,500đ 21,570,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Sapphire
GJP664

9,652,500đ 14,850,000đ
Giảm giá-35%

Hoa tai Sapphire
GJE663

27,027,000đ 41,580,000đ
Giảm giá-35%

Mặt dây Sapphire
GJP663

16,022,500đ 24,650,000đ
Giảm giá-35%

Nhẫn Sapphire
GJR663

19,389,500đ 29,830,000đ

Hiển thị 24 trên 48 sản phẩm