Trang sức đá quý

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP469

9,970,500đ 11,730,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE710

9,188,500đ 10,810,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE13

18,130,500đ 21,330,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP13

12,928,500đ 15,210,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR13

14,603,000đ 17,180,000đ
Giảm giá-15%

Lắc tay Ruby
GJB13

39,363,500đ 46,310,000đ
Giảm giá-15%

Lắc tay Ruby
GJB11

50,787,500đ 59,750,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE11

17,263,500đ 20,310,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP11

13,855,000đ 16,300,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR11

10,327,500đ 12,150,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE326

14,135,500đ 16,630,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP326

31,603,000đ 37,180,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE324

15,674,000đ 18,440,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP330

18,190,000đ 21,400,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE330

30,056,000đ 35,360,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR327

13,030,500đ 15,330,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP327

15,912,000đ 18,720,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE327

16,107,500đ 18,950,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR466

11,245,500đ 13,230,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE466

15,861,000đ 18,660,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP466

12,121,000đ 14,260,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Ruby
GJR468

13,846,500đ 16,290,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Ruby
GJP468

9,537,000đ 11,220,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Ruby
GJE469

8,772,000đ 10,320,000đ

Hiển thị 24 trên 67 sản phẩm