Dây da đồng hồ

Dây da DJKV14B

Dây da DJKV14B

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14B 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đen
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV14LB

Dây da DJKV14LB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14LB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu sáng
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV14DB

Dây da DJKV14DB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14DB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu đậm
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV14GR

Dây da DJKV14GR

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14GR 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh lá
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV14RED

Dây da DJKV14RED

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14RED 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đỏ
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV14BL

Dây da DJKV14BL

341,000 VNĐ
Dây da DJKV14BL 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh navy
 • Size dây: 14 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16B

Dây da DJKV16B

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16B 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đen
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16LB

Dây da DJKV16LB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16LB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu sáng
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16DB

Dây da DJKV16DB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16DB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu đậm
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16GR

Dây da DJKV16GR

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16GR 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh lá
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16RED

Dây da DJKV16RED

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16RED 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đỏ
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV16BL

Dây da DJKV16BL

341,000 VNĐ
Dây da DJKV16BL 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh navy
 • Size dây: 16 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18B

Dây da DJKV18B

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18B 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đen
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18LB

Dây da DJKV18LB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18LB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu sáng
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18DB

Dây da DJKV18DB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18DB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu đậm
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18GR

Dây da DJKV18GR

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18GR 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh lá
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18RED

Dây da DJKV18RED

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18RED 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đỏ
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV18BL

Dây da DJKV18BL

341,000 VNĐ
Dây da DJKV18BL 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu xanh navy
 • Size dây: 18 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV20B

Dây da DJKV20B

341,000 VNĐ
Dây da DJKV20B 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu đen
 • Size dây: 20 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Dây da DJKV20LB

Dây da DJKV20LB

341,000 VNĐ
Dây da DJKV20LB 341,000 VNĐ
 • Kiểu khâu: Khâu viền
 • Kiểu da: Da trơn
 • Màu sắc: Màu nâu sáng
 • Size dây: 20 mm
 • Da lót: Màu đen
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
 
Tin nhắn