Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Như đóa Trà My

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1

  Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1

  23,361,000 VNĐ
  19,856,850 VNĐ
  Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1
  23,361,000 VNĐ
  19,856,850 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 082-0218E2274VC1

  Hoa tai 082-0218E2274VC1

  15,705,000 VNĐ
  13,349,250 VNĐ
  Hoa tai 082-0218E2274VC1
  15,705,000 VNĐ
  13,349,250 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 087-0218P2258VC1

  Mặt dây 087-0218P2258VC1

  19,135,000 VNĐ
  16,264,750 VNĐ
  Mặt dây 087-0218P2258VC1
  19,135,000 VNĐ
  16,264,750 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1

  Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1

  33,958,000 VNĐ
  28,864,300 VNĐ
  Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1
  33,958,000 VNĐ
  28,864,300 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 090-0218E2360VC1

  Hoa tai 090-0218E2360VC1

  31,356,000 VNĐ
  26,652,600 VNĐ
  Hoa tai 090-0218E2360VC1
  31,356,000 VNĐ
  26,652,600 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 088-0218P2240VC1

  Mặt dây 088-0218P2240VC1

  18,555,000 VNĐ
  15,771,750 VNĐ
  Mặt dây 088-0218P2240VC1
  18,555,000 VNĐ
  15,771,750 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 085-0218R2349VC1

  Nhẫn nữ 085-0218R2349VC1

  35,457,000 VNĐ
  30,138,450 VNĐ
  Nhẫn nữ 085-0218R2349VC1
  35,457,000 VNĐ
  30,138,450 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 094-0218E2254VC1

  Hoa tai 094-0218E2254VC1

  37,688,000 VNĐ
  32,034,800 VNĐ
  Hoa tai 094-0218E2254VC1
  37,688,000 VNĐ
  32,034,800 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 092-0218P2255VC1

  Mặt dây 092-0218P2255VC1

  25,467,000 VNĐ
  21,646,950 VNĐ
  Mặt dây 092-0218P2255VC1
  25,467,000 VNĐ
  21,646,950 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1

  Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1

  32,477,000 VNĐ
  27,605,450 VNĐ
  Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1
  32,477,000 VNĐ
  27,605,450 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 092-0218E2221VC1

  Hoa tai 092-0218E2221VC1

  37,156,000 VNĐ
  31,582,600 VNĐ
  Hoa tai 092-0218E2221VC1
  37,156,000 VNĐ
  31,582,600 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 091-0218P2225VC1

  Mặt dây 091-0218P2225VC1

  31,313,000 VNĐ
  26,616,050 VNĐ
  Mặt dây 091-0218P2225VC1
  31,313,000 VNĐ
  26,616,050 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1

  Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1

  34,747,000 VNĐ
  29,534,950 VNĐ
  Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1
  34,747,000 VNĐ
  29,534,950 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 094-0218E2304VC1

  Hoa tai 094-0218E2304VC1

  39,365,000 VNĐ
  33,460,250 VNĐ
  Hoa tai 094-0218E2304VC1
  39,365,000 VNĐ
  33,460,250 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 092-0218P2238VC1

  Mặt dây 092-0218P2238VC1

  29,433,000 VNĐ
  25,018,050 VNĐ
  Mặt dây 092-0218P2238VC1
  29,433,000 VNĐ
  25,018,050 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1

  Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1

  39,562,000 VNĐ
  33,627,700 VNĐ
  Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1
  39,562,000 VNĐ
  33,627,700 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 093-0218E2207VC1

  Hoa tai 093-0218E2207VC1

  39,035,000 VNĐ
  33,179,750 VNĐ
  Hoa tai 093-0218E2207VC1
  39,035,000 VNĐ
  33,179,750 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 092-0218P2210VC1

  Mặt dây 092-0218P2210VC1

  31,249,000 VNĐ
  26,561,650 VNĐ
  Mặt dây 092-0218P2210VC1
  31,249,000 VNĐ
  26,561,650 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn