Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Queen Of Hearts

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 1018R8498VC2667

  Nhẫn nữ 1018R8498VC2667

  57,840,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 1018R8498VC2667 57,840,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0520193P4072VC1082
  Mặt dây 0520193P4072VC1082 45,660,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1219187E5507VC848

  Hoa tai 1219187E5507VC848

  60,170,000 VNĐ
  Hoa tai 1219187E5507VC848 60,170,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0819P3880VC1085

  Mặt dây 0819P3880VC1085

  51,570,000 VNĐ
  Mặt dây 0819P3880VC1085 51,570,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0419E2535VC851

  Hoa tai 0419E2535VC851

  39,990,000 VNĐ
  Hoa tai 0419E2535VC851 39,990,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1018R8590VC2668-2
  Nhẫn nữ 1018R8590VC2668-2 56,780,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8576VC1083-2
  Mặt dây 1018P8576VC1083-2 41,340,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1118E8886VC849-2

  Hoa tai 1118E8886VC849-2

  64,600,000 VNĐ
  Hoa tai 1118E8886VC849-2 64,600,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1018R8504VC2672-2
  Nhẫn nữ 1018R8504VC2672-2 48,320,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0719E3530VC850

  Hoa tai 0719E3530VC850

  57,670,000 VNĐ
  Hoa tai 0719E3530VC850 57,670,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8505VC1084

  Mặt dây 1018P8505VC1084

  38,200,000 VNĐ
  Mặt dây 1018P8505VC1084 38,200,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn