Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Queen Of Hearts

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 1018R8481VC2667

  Nhẫn nữ 1018R8481VC2667

  55,217,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 1018R8481VC2667 55,217,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8482VC1082

  Mặt dây 1018P8482VC1082

  31,422,000 VNĐ
  Mặt dây 1018P8482VC1082 31,422,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1018E8483VC848

  Hoa tai 1018E8483VC848

  46,500,000 VNĐ
  Hoa tai 1018E8483VC848 46,500,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1018R8490VC2673

  Nhẫn nữ 1018R8490VC2673

  65,272,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 1018R8490VC2673 65,272,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8491VC1085

  Mặt dây 1018P8491VC1085

  37,518,000 VNĐ
  Mặt dây 1018P8491VC1085 37,518,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1018E8492VC851

  Hoa tai 1018E8492VC851

  35,494,000 VNĐ
  Hoa tai 1018E8492VC851 35,494,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1018R8501VC2668-2
  Nhẫn nữ 1018R8501VC2668-2 56,332,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8502VC1083-2
  Mặt dây 1018P8502VC1083-2 51,969,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1018E8503VC849-2

  Hoa tai 1018E8503VC849-2

  61,705,000 VNĐ
  Hoa tai 1018E8503VC849-2 61,705,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 1018R8552VC2672-2
  Nhẫn nữ 1018R8552VC2672-2 38,102,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1018E8546VC850

  Hoa tai 1018E8546VC850

  57,272,000 VNĐ
  Hoa tai 1018E8546VC850 57,272,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1018P8505VC1084

  Mặt dây 1018P8505VC1084

  36,317,000 VNĐ
  Mặt dây 1018P8505VC1084 36,317,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn