Trang sức công nghệ mới

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Bộ sưu tập

Ý nghĩa

Loại sản phẩm

Hình dạng

Styles

Chất liệu

Trọng lượng (chỉ)

Giá

Giảm giá-9%

Hoa tai
FE_60281

3,094,000đ 3,400,000đ
Giảm giá-9%

Mặt dây
FP_60282

3,367,000đ 3,700,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
FG_60282

12,103,000đ 13,300,000đ
Giảm giá-9%

Mặt dây
FP_60283

3,367,000đ 3,700,000đ
Giảm giá-9%

Nhẫn
FR_60283

4,368,000đ 4,800,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60283

3,822,000đ 4,200,000đ
Giảm giá-9%

Hoa tai
FE_60285

4,641,000đ 5,100,000đ
Giảm giá-9%

Nhẫn
FR_60285

3,640,000đ 4,000,000đ
Giảm giá-9%

Lắc tay
FB_60285

7,098,000đ 7,800,000đ
Giảm giá-9%

Hoa tai
FE_60284

2,730,000đ 3,000,000đ
Giảm giá-9%

Nhẫn
FR_60284

4,095,000đ 4,500,000đ
Giảm giá-9%

Mặt dây
LP_00206

30,750,720đ 33,792,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60284

14,396,200đ 15,820,000đ
Giảm giá-9%

Mặt dây
LP_00210

17,583,020đ 19,322,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60289

10,037,300đ 11,030,000đ
Giảm giá-9%

Nhẫn
LR_00213

9,941,750đ 10,925,000đ
Giảm giá-9%

Dây Trầm
LL_60001

20,666,100đ 22,710,000đ
Giảm giá-9%

Dây trầm
LL_60002

45,554,600đ 50,060,000đ
Giảm giá-9%

Nhẫn
LR_00212

13,488,020đ 14,822,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60288

12,103,000đ 13,300,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60287

8,099,000đ 8,900,000đ
Giảm giá-9%

Vòng tay
CB_60286

18,163,600đ 19,960,000đ

Mặt dây
FP60677

Tiền công: 157,000đ

Hiển thị 24 trên 102 sản phẩm