Đá Sapphire

Bộ lọc

sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Bộ lọc

Loại sản phẩm

Đá chính

Đá phụ

Màu

Chất liệu

Giá

Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE326

14,135,500đ 16,630,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP326

31,603,000đ 37,180,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE324

15,674,000đ 18,440,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP330

18,190,000đ 21,400,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE330

30,056,000đ 35,360,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR327

13,030,500đ 15,330,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP327

15,912,000đ 18,720,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE327

16,107,500đ 18,950,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR663

25,355,500đ 29,830,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP663

20,952,500đ 24,650,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE663

35,343,000đ 41,580,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP664

12,622,500đ 14,850,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE664

18,334,500đ 21,570,000đ
Giảm giá-15%

Nhẫn Sapphire
GJR668

20,502,000đ 24,120,000đ
Giảm giá-15%

Mặt dây Sapphire
GJP668

26,724,000đ 31,440,000đ
Giảm giá-15%

Hoa tai Sapphire
GJE668

33,014,000đ 38,840,000đ

Hiển thị 16 trên 16 sản phẩm