Lọc sản phẩm

Đá Emerald

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690
17,164,000 VNĐ
14,589,400 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 252-1117P2068NA690

Mặt dây 252-1117P2068NA690

21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
Mặt dây 252-1117P2068NA690
21,047,000 VNĐ
17,889,950 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691
19,496,000 VNĐ
16,571,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

19,833,000 VNĐ
16,858,050 VNĐ
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691
19,833,000 VNĐ
16,858,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 248-1117P2076NA693

Mặt dây 248-1117P2076NA693

18,715,000 VNĐ
15,907,750 VNĐ
Mặt dây 248-1117P2076NA693
18,715,000 VNĐ
15,907,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

23,512,000 VNĐ
19,985,200 VNĐ
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694
23,512,000 VNĐ
19,985,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 259-1117P2091NA694

Mặt dây 259-1117P2091NA694

34,232,000 VNĐ
29,097,200 VNĐ
Mặt dây 259-1117P2091NA694
34,232,000 VNĐ
29,097,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

28,074,000 VNĐ
23,862,900 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695
28,074,000 VNĐ
23,862,900 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 264-1117P2117NA685

Mặt dây 264-1117P2117NA685

32,382,000 VNĐ
27,524,700 VNĐ
Mặt dây 264-1117P2117NA685
32,382,000 VNĐ
27,524,700 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

29,872,000 VNĐ
25,391,200 VNĐ
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696
29,872,000 VNĐ
25,391,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 262-1117P2061NA696

Mặt dây 262-1117P2061NA696

24,420,000 VNĐ
20,757,000 VNĐ
Mặt dây 262-1117P2061NA696
24,420,000 VNĐ
20,757,000 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

17,388,000 VNĐ
14,779,800 VNĐ
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697
17,388,000 VNĐ
14,779,800 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

15,295,000 VNĐ
13,000,750 VNĐ
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697
15,295,000 VNĐ
13,000,750 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

17,076,000 VNĐ
14,514,600 VNĐ
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698
17,076,000 VNĐ
14,514,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 261-1117P2074NA698

Mặt dây 261-1117P2074NA698

19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
Mặt dây 261-1117P2074NA698
19,029,000 VNĐ
16,174,650 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699

24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
Nhẫn nữ 266-1117R2071NA699
24,852,000 VNĐ
21,124,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 261-1117P2072NA699

Mặt dây 261-1117P2072NA699

30,057,000 VNĐ
25,548,450 VNĐ
Mặt dây 261-1117P2072NA699
30,057,000 VNĐ
25,548,450 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700

Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700

24,553,000 VNĐ
20,870,050 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2062NA700
24,553,000 VNĐ
20,870,050 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700

Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700

28,091,000 VNĐ
23,877,350 VNĐ
Dây liền mặt 240-1117CP2087NA700
28,091,000 VNĐ
23,877,350 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701

Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701

22,822,000 VNĐ
19,398,700 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2088NA701
22,822,000 VNĐ
19,398,700 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn