Đá Amethyst

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 21-0117R2124NA
Nhẫn nữ 21-0117R2124NA 5,696,000 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA 5,777,000 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA 5,757,000 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst & Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1011E6098A

Hoa tai 1011E6098A

5,304,000 VNĐ
Hoa tai 1011E6098A 5,304,000 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
Xem chi tiết
Mặt dây 1011P6573A

Mặt dây 1011P6573A

5,304,000 VNĐ
Mặt dây 1011P6573A 5,304,000 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 038R8008BM

Nhẫn nữ 038R8008BM

44,730,000 VNĐ
Nhẫn nữ 038R8008BM 44,730,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0510P8000IM11

Mặt dây 0510P8000IM11

39,618,000 VNĐ
Mặt dây 0510P8000IM11 39,618,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0510P8000IM1

Mặt dây 0510P8000IM1

39,618,000 VNĐ
Mặt dây 0510P8000IM1 39,618,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 067P8297BM

Mặt dây 067P8297BM

36,210,000 VNĐ
Mặt dây 067P8297BM 36,210,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6052A

Nhẫn nữ 0312R6052A

6,710,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6052A 6,710,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0612P6123A

Nhẫn nữ 0612P6123A

9,862,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0612P6123A 9,862,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610
Nhẫn nữ 20-0216R2615NA610 5,672,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2616NA610
Mặt dây 20-0216P2616NA610 5,077,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2617NA610
Hoa tai 20-0216E2617NA610 6,483,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611
Nhẫn nữ 20-0216R2618NA611 14,842,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2619NA611
Mặt dây 20-0216P2619NA611 12,891,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2704NA611

Hoa tai 20-0216E2704NA611

10,875,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2704NA611 10,875,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611
Nhẫn nữ 20-0216R3000NA611 19,631,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P3001NA611
Mặt dây 20-0216P3001NA611 15,961,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E3002NA611

Hoa tai 20-0216E3002NA611

20,488,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E3002NA611 20,488,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn