Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Chất liệu

  BST Vòng tay yêu thương

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 0518P3501NA706

  Mặt dây 0518P3501NA706

  5,468,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3501NA706 5,468,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3502NA706

  Hoa tai 0518E3502NA706

  8,191,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3502NA706 8,191,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3518NA708
  Nhẫn nữ 0518R3518NA708 6,660,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3519NA708

  Mặt dây 0518P3519NA708

  5,782,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3519NA708 5,782,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3520NA708

  Hoa tai 0518E3520NA708

  7,724,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3520NA708 7,724,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3522NA711

  Mặt dây 0518P3522NA711

  6,410,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3522NA711 6,410,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3523NA711

  Hoa tai 0518E3523NA711

  8,285,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3523NA711 8,285,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3003NA710
  Nhẫn nữ 0518R3003NA710 7,287,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3004NA710

  Mặt dây 0518P3004NA710

  5,897,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3004NA710 5,897,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3005NA710

  Hoa tai 0518E3005NA710

  9,081,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3005NA710 9,081,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3539NA707
  Nhẫn nữ 0518R3539NA707 8,030,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3540NA707

  Mặt dây 0518P3540NA707

  5,357,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3540NA707 5,357,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3541NA707

  Hoa tai 0518E3541NA707

  8,206,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3541NA707 8,206,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3574NA709

  Nhẫn nữ 0518R3574NA709

  10,730,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3574NA709 10,730,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3575NA709

  Mặt dây 0518P3575NA709

  10,685,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3575NA709 10,685,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0518R3620NA712

  Nhẫn nữ 0518R3620NA712

  12,263,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0518R3620NA712 12,263,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0518P3621NA712

  Mặt dây 0518P3621NA712

  11,013,000 VNĐ
  Mặt dây 0518P3621NA712 11,013,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0518E3622NA712

  Hoa tai 0518E3622NA712

  11,356,000 VNĐ
  Hoa tai 0518E3622NA712 11,356,000 VNĐ
  • Đá chính: Ruby
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn