Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Hình dạng

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Styles

  Độ tinh khiết

  Kiểm định

  Chất liệu

  Giá

  Trang sức kim cương

  • Trang 1/1
  • 1
  Hoa tai 065-1016E7458VC1

  Hoa tai 065-1016E7458VC1

  15,650,000 VNĐ
  Hoa tai 065-1016E7458VC1 15,650,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1
  Nhẫn nữ 065-1016R7381VC1 11,835,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 065-1016E7451VC1

  Hoa tai 065-1016E7451VC1

  15,576,000 VNĐ
  Hoa tai 065-1016E7451VC1 15,576,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 065-1016P7452VC1

  Mặt dây 065-1016P7452VC1

  12,484,000 VNĐ
  Mặt dây 065-1016P7452VC1 12,484,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1
  Nhẫn nữ 065-1016R7448VC1 15,678,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1
  Nhẫn nữ 065-1016R7509VC1 19,048,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 085-0617EP6000VA1

  Hoa tai 085-0617EP6000VA1

  15,646,000 VNĐ
  Hoa tai 085-0617EP6000VA1 15,646,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1
  Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1 17,961,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1
  Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1 17,645,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1
  Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1 17,384,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 065-1016E7398VC1

  Hoa tai 065-1016E7398VC1

  14,203,000 VNĐ
  Hoa tai 065-1016E7398VC1 14,203,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 065-1016E7415VC1

  Hoa tai 065-1016E7415VC1

  15,650,000 VNĐ
  Hoa tai 065-1016E7415VC1 15,650,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1
  Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1 18,610,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1
  Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1 17,970,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1
  Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1 17,013,000 VNĐ
  • Hình dạng: Round
  • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn