Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST TS Kim cương Brilliant Style

  • Trang 1/1
  • 1
  Dây liền mặt 0719CP5740FU0661
  Dây liền mặt 0719CP5740FU0661 43,461,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0719E5743FU0661

  Hoa tai 0719E5743FU0661

  84,129,000 VNĐ
  Hoa tai 0719E5743FU0661 84,129,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Dây liền mặt 0719CP5812FU0282
  Dây liền mặt 0719CP5812FU0282 42,880,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0719E5791FU0282

  Hoa tai 0719E5791FU0282

  63,353,000 VNĐ
  Hoa tai 0719E5791FU0282 63,353,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0719R6191FU0302

  Nhẫn nữ 0719R6191FU0302

  49,879,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0719R6191FU0302 49,879,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Dây liền mặt 0719CP6195FU0301
  Dây liền mặt 0719CP6195FU0301 37,613,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0719E6194FU3310

  Hoa tai 0719E6194FU3310

  67,185,000 VNĐ
  Hoa tai 0719E6194FU3310 67,185,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0719R6198FU3310

  Nhẫn nữ 0719R6198FU3310

  47,370,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0719R6198FU3310 47,370,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0719E6197FU3310

  Hoa tai 0719E6197FU3310

  86,080,000 VNĐ
  Hoa tai 0719E6197FU3310 86,080,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Dây liền mặt 0719CP6196FU3310
  Dây liền mặt 0719CP6196FU3310 48,663,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn