Trang sức đá quý

Nhẫn nữ 0810R9016

Nhẫn nữ 0810R9016

75,864,000 VNĐ
60,691,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0810R9016
75,864,000 VNĐ
60,691,200 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 119R8007BG

Nhẫn nam 119R8007BG

61,713,000 VNĐ
49,370,400 VNĐ
Nhẫn nam 119R8007BG
61,713,000 VNĐ
49,370,400 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nam 0710R8808BG

Nhẫn nam 0710R8808BG

61,353,000 VNĐ
49,082,400 VNĐ
Nhẫn nam 0710R8808BG
61,353,000 VNĐ
49,082,400 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0714E0106VMD13B2

Hoa tai 0714E0106VMD13B2

70,460,000 VNĐ
56,368,000 VNĐ
Hoa tai 0714E0106VMD13B2
70,460,000 VNĐ
56,368,000 VNĐ
 • Đá chính: Sapphire
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5188JA2430

Mặt dây 21-0117P5188JA2430

4,218,000 VNĐ
3,374,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5188JA2430
4,218,000 VNĐ
3,374,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5184JA2428

Mặt dây 21-0117P5184JA2428

3,413,000 VNĐ
2,730,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5184JA2428
3,413,000 VNĐ
2,730,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690

17,164,000 VNĐ
13,731,200 VNĐ
Nhẫn nữ 237-1117R2067NA690
17,164,000 VNĐ
13,731,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 252-1117P2068NA690

Mặt dây 252-1117P2068NA690

21,047,000 VNĐ
16,837,600 VNĐ
Mặt dây 252-1117P2068NA690
21,047,000 VNĐ
16,837,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691

19,496,000 VNĐ
15,596,800 VNĐ
Nhẫn nữ 262-1117R2115NA691
19,496,000 VNĐ
15,596,800 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691

19,833,000 VNĐ
15,866,400 VNĐ
Dây liền mặt 284-1117CP2123NA691
19,833,000 VNĐ
15,866,400 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 248-1117P2076NA693

Mặt dây 248-1117P2076NA693

18,715,000 VNĐ
14,972,000 VNĐ
Mặt dây 248-1117P2076NA693
18,715,000 VNĐ
14,972,000 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694

23,512,000 VNĐ
18,809,600 VNĐ
Nhẫn nữ 248-1117R2090NA694
23,512,000 VNĐ
18,809,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 259-1117P2091NA694

Mặt dây 259-1117P2091NA694

34,232,000 VNĐ
27,385,600 VNĐ
Mặt dây 259-1117P2091NA694
34,232,000 VNĐ
27,385,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695

28,074,000 VNĐ
22,459,200 VNĐ
Nhẫn nữ 256-1117R2058NA695
28,074,000 VNĐ
22,459,200 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 264-1117P2117NA685

Mặt dây 264-1117P2117NA685

32,382,000 VNĐ
25,905,600 VNĐ
Mặt dây 264-1117P2117NA685
32,382,000 VNĐ
25,905,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696

29,872,000 VNĐ
23,897,600 VNĐ
Nhẫn nữ 239-1117R2060NA696
29,872,000 VNĐ
23,897,600 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 262-1117P2061NA696

Mặt dây 262-1117P2061NA696

24,420,000 VNĐ
19,536,000 VNĐ
Mặt dây 262-1117P2061NA696
24,420,000 VNĐ
19,536,000 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697

17,388,000 VNĐ
13,910,400 VNĐ
Nhẫn nữ 229-1117R2116NA697
17,388,000 VNĐ
13,910,400 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697

15,295,000 VNĐ
12,236,000 VNĐ
Dây liền mặt 266-1117CP2126NA697
15,295,000 VNĐ
12,236,000 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698

17,076,000 VNĐ
13,660,800 VNĐ
Nhẫn nữ 254-1117R2073NA698
17,076,000 VNĐ
13,660,800 VNĐ
 • Đá chính: Emerald
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn