Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.11 F VVS1 Excellent
377,332,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
391,763,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
328,208,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn