Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
329,826,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
276,507,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
260,453,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
253,119,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
283,614,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
190,654,000
Xem
RoundRound 1.03 Apple Green VS1
182,219,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
191,184,000
Xem
RoundRound 1.04 Apple Green VS2
166,197,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
184,990,000
Xem
RoundRound 1.05 Apple Green VS2
184,461,000
Xem
RoundRound 0.87 Apple Green VS2
121,203,000
Xem
RoundRound 1.50 F VVS1 Excellent
616,216,000
Xem
RoundRound 1.67 F VVS1 Excellent
692,460,000
Xem
RoundRound F IF Excellent
440,938,000
Xem
RoundRound 1.25 E VVS1 Excellent
452,489,000
Xem
RoundRound 1.20 D VVS1 Excellent
524,050,000
Xem
RoundRound 1.09 E VVS1 Excellent
377,539,000
Xem
RoundRound 1.07 F IF Excellent
322,748,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
284,124,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: