Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.1 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.11 F VVS1 Excellent
377,332,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
391,763,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
328,208,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn