Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
141,877,000
Xem
RoundRound 0.74 F IF Excellent
149,846,000
Xem
RoundRound 0.72 F IF Excellent
149,846,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
780,771,000
Xem
RoundRound 1.28 E VVS1 Excellent
510,197,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
437,154,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
383,119,000
Xem
RoundRound 1.00 E VVS2 Excellent
357,497,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
425,688,000
Xem
RoundRound 1.00 E IF Excellent
379,247,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
135,184,000
Xem
RoundRound 0.72 E IF Excellent
162,033,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
152,867,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
159,012,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
126,486,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
130,627,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
130,627,000
Xem
RoundRound 0.74 E VVS1 Excellent
152,867,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: