Nhẫn cưới

Nhẫn cưới 20-816W3124NA1578
Nhẫn cưới 20-816W3124NA1578 12,606,000 VNĐ
 • Màu: Vàng ghép
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 20-816W3060NA1574
Nhẫn cưới 20-816W3060NA1574 11,664,000 VNĐ
 • Màu: Vàng ghép
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9217JA1580
Nhẫn cưới 0816W9217JA1580 17,049,000 VNĐ
 • Màu: Vàng hồng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9216JA1580
Nhẫn cưới 0816W9216JA1580 17,049,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9206JA1573
Nhẫn cưới 0816W9206JA1573 10,200,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9207JA1574
Nhẫn cưới 0816W9207JA1574 11,664,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9215JA

Nhẫn cưới 0816W9215JA

12,208,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0816W9215JA 12,208,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9209JA1575
Nhẫn cưới 0816W9209JA1575 12,527,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9203JA1582
Nhẫn cưới 0816W9203JA1582 12,993,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9210JA1571
Nhẫn cưới 0816W9210JA1571 13,249,000 VNĐ
 • Màu: Vàng ghép
 • Đá chính: 18
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9208JA1586
Nhẫn cưới 0816W9208JA1586 14,118,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9214JA

Nhẫn cưới 0816W9214JA

14,052,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0816W9214JA 14,052,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9212JA

Nhẫn cưới 0816W9212JA

14,053,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0816W9212JA 14,053,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9204JA1572
Nhẫn cưới 0816W9204JA1572 14,589,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9205JA1577
Nhẫn cưới 0816W9205JA1577 15,619,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9202JA1580
Nhẫn cưới 0816W9202JA1580 17,015,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9213JA

Nhẫn cưới 0816W9213JA

15,700,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0816W9213JA 15,700,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9211JA

Nhẫn cưới 0816W9211JA

18,900,000 VNĐ
Nhẫn cưới 0816W9211JA 18,900,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9201JA1588
Nhẫn cưới 0816W9201JA1588 15,706,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0816W9200JA1589
Nhẫn cưới 0816W9200JA1589 12,396,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: