Trang sức đá bán quý

Nhẫn nữ 21-0117R2124NA

Nhẫn nữ 21-0117R2124NA

5,696,000 VNĐ
4,556,800 VNĐ
Nhẫn nữ 21-0117R2124NA
5,696,000 VNĐ
4,556,800 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA

Nhẫn nữ 20-0117R2136NA

5,777,000 VNĐ
4,621,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2136NA
5,777,000 VNĐ
4,621,600 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2139NA

Nhẫn nữ 20-0117R2139NA

5,718,000 VNĐ
4,574,400 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2139NA
5,718,000 VNĐ
4,574,400 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
Nhẫn nữ 21-0117R2134NA
5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
 • Đá chính: Peridot & Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

Nhẫn nữ 20-0117R2147NA

5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2147NA
5,757,000 VNĐ
4,605,600 VNĐ
 • Đá chính: Amethyst & Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P2109NA

Mặt dây 21-0117P2109NA

3,950,000 VNĐ
3,160,000 VNĐ
Mặt dây 21-0117P2109NA
3,950,000 VNĐ
3,160,000 VNĐ
 • Đá chính: Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5231JA2429

Mặt dây 21-0117P5231JA2429

4,762,000 VNĐ
3,809,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5231JA2429
4,762,000 VNĐ
3,809,600 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5183JA2424

Mặt dây 21-0117P5183JA2424

2,933,000 VNĐ
2,346,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5183JA2424
2,933,000 VNĐ
2,346,400 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P2108NA

Mặt dây 21-0117P2108NA

4,237,000 VNĐ
3,389,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P2108NA
4,237,000 VNĐ
3,389,600 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5245JA2430

Mặt dây 21-0117P5245JA2430

3,242,000 VNĐ
2,593,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5245JA2430
3,242,000 VNĐ
2,593,600 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5192JA2428

Mặt dây 21-0117P5192JA2428

2,831,000 VNĐ
2,264,800 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5192JA2428
2,831,000 VNĐ
2,264,800 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5233JA2430

Mặt dây 22-0117P5233JA2430

3,253,000 VNĐ
2,602,400 VNĐ
Mặt dây 22-0117P5233JA2430
3,253,000 VNĐ
2,602,400 VNĐ
 • Đá chính: Citrine
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

3,472,000 VNĐ
2,777,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350
3,472,000 VNĐ
2,777,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6397LA0350

Mặt dây 0214P6397LA0350

2,186,000 VNĐ
1,748,800 VNĐ
Mặt dây 0214P6397LA0350
2,186,000 VNĐ
1,748,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6398LA0350

Hoa tai 0214E6398LA0350

3,228,000 VNĐ
2,582,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6398LA0350
3,228,000 VNĐ
2,582,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

3,859,000 VNĐ
3,087,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349
3,859,000 VNĐ
3,087,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214R6433LA0349

Mặt dây 0214R6433LA0349

2,737,000 VNĐ
2,189,600 VNĐ
Mặt dây 0214R6433LA0349
2,737,000 VNĐ
2,189,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

Nhẫn nữ 0214R6348LA0351

3,971,000 VNĐ
3,176,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6348LA0351
3,971,000 VNĐ
3,176,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6349LA0351

Mặt dây 0214P6349LA0351

2,101,000 VNĐ
1,680,800 VNĐ
Mặt dây 0214P6349LA0351
2,101,000 VNĐ
1,680,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6350LA0351

Hoa tai 0214E6350LA0351

2,701,000 VNĐ
2,160,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6350LA0351
2,701,000 VNĐ
2,160,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn