Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Nhẫn đính hôn

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn đính hôn 0619W9000JA2619-3
  Nhẫn đính hôn 0619W9000JA2619-3 30,553,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9001JA2620
  Nhẫn đính hôn 0619W9001JA2620 30,220,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9002JA2627-6
  Nhẫn đính hôn 0619W9002JA2627-6 27,800,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9003JA2626-2
  Nhẫn đính hôn 0619W9003JA2626-2 23,300,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9004JA2338-6
  Nhẫn đính hôn 0619W9004JA2338-6 27,200,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0619W9005JA2339-4
  Nhẫn đính hôn 0619W9005JA2339-4 27,500,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9114JA1153-2 24,604,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22
  Nhẫn đính hôn 0717R9113JA397-22 29,207,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-3
  Nhẫn đính hôn 0717R9112JA1563-3 25,098,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11
  Nhẫn đính hôn 0717R9111JA300-11 41,755,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9110JA928-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9110JA928-2 24,863,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27
  Nhẫn đính hôn 0717R9103JA927-27 33,123,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927
  Nhẫn đính hôn 0717R9101JA927 37,622,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9109JA2430-2 35,776,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9
  Nhẫn đính hôn 0717R9108JA1713-9 36,301,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2
  Nhẫn đính hôn 0717R9107JA1588-2 23,098,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Only you
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5
  Nhẫn đính hôn 0717R9106JA1524-5 41,177,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-6
  Nhẫn đính hôn 0717R9105JA1106-6 34,645,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: La vie en rose
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9104JA1076-9
  Nhẫn đính hôn 0717R9104JA1076-9 34,381,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 0717R9100JA671-23
  Nhẫn đính hôn 0717R9100JA671-23 35,829,000 VNĐ
  • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
  • Màu: Vàng trắng
  • Kiểu dáng: Embrace
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn