Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Nhẫn đính hôn

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7519VA1689
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7519VA1689 15,840,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7536VA930-4
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7536VA930-4 16,811,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7523VA760-2
  Nhẫn đính hôn 065-0516R7523VA760-2 17,532,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7503VA1106-3
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7503VA1106-3 21,297,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7547VA1523-3
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7547VA1523-3 22,304,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7528VA1162-2
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7528VA1162-2 22,395,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7509VA397-16
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7509VA397-16 25,125,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7544VA1566
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7544VA1566 26,423,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7559VA1036-3
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7559VA1036-3 26,446,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7501VA1118-5
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7501VA1118-5 28,942,000 VNĐ
  • Màu: Vàng hồng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7568VA606-29
  Nhẫn đính hôn 075-0516R7568VA606-29 30,834,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7556VA1127-4
  Nhẫn đính hôn 080-0516R7556VA1127-4 32,771,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương H&A
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: