Lọc sản phẩm

Trang sức Kim cương màu

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 0710R5221BM

Nhẫn nữ 0710R5221BM

18,702,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0710R5221BM 18,702,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 099R1005BM2

Nhẫn nữ 099R1005BM2

31,546,000 VNĐ
Nhẫn nữ 099R1005BM2 31,546,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0211R5538A

Nhẫn nữ 0211R5538A

21,322,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0211R5538A 21,322,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương xanh đá
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 028R8015IB2

Nhẫn nữ 028R8015IB2

40,257,000 VNĐ
Nhẫn nữ 028R8015IB2 40,257,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 127R8029BM

Nhẫn nữ 127R8029BM

47,043,000 VNĐ
Nhẫn nữ 127R8029BM 47,043,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 107R5509BM2

Nhẫn nữ 107R5509BM2

48,075,000 VNĐ
Nhẫn nữ 107R5509BM2 48,075,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1210R4455A2

Nhẫn nữ 1210R4455A2

45,902,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1210R4455A2 45,902,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 028CP8001BM1

Mặt dây 028CP8001BM1

70,589,000 VNĐ
Mặt dây 028CP8001BM1 70,589,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0612R1284BM2

Nhẫn nữ 0612R1284BM2

114,041,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0612R1284BM2 114,041,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 028R6123BM

Nhẫn nữ 028R6123BM

116,298,000 VNĐ
Nhẫn nữ 028R6123BM 116,298,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0411RM8008A2

Nhẫn nữ 0411RM8008A2

84,860,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0411RM8008A2 84,860,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 028R6045BM

Nhẫn nữ 028R6045BM

164,821,000 VNĐ
Nhẫn nữ 028R6045BM 164,821,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 129R8000A3

Nhẫn nữ 129R8000A3

651,120,000 VNĐ
Nhẫn nữ 129R8000A3 651,120,000 VNĐ
 • Màu: Platin
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Platin 900
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0710R8000BG

Nhẫn nữ 0710R8000BG

162,392,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0710R8000BG 162,392,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 099R7036M

Nhẫn nam 099R7036M

288,249,000 VNĐ
Nhẫn nam 099R7036M 288,249,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1211R0018BM

Nhẫn nữ 1211R0018BM

124,567,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1211R0018BM 124,567,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 107R8044BM

Nhẫn nữ 107R8044BM

51,674,000 VNĐ
Nhẫn nữ 107R8044BM 51,674,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0611R0961BK

Nhẫn nữ 0611R0961BK

191,360,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0611R0961BK 191,360,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương xanh táo
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0311R5901BG

Nhẫn nữ 0311R5901BG

113,572,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0311R5901BG 113,572,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0310R7016BG

Nhẫn nữ 0310R7016BG

60,967,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0310R7016BG 60,967,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn