Lọc sản phẩm

Nhẫn Kim Cương

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1

27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
Nhẫn kim cương 200-0417R1663VC1
27,402,000 VNĐ
24,661,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương  0714R7057VC1

Nhẫn kim cương 0714R7057VC1

45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
Nhẫn kim cương 0714R7057VC1
45,214,000 VNĐ
40,692,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0714R7005VC1

Nhẫn nữ 0714R7005VC1

37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
Nhẫn nữ 0714R7005VC1
37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1
40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1
34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C
38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2
34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1
38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C

45,212,910 VNĐ
40,691,619 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3674VC1-C
45,212,910 VNĐ
40,691,619 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1

Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1

33,417,000 VNĐ
30,075,300 VNĐ
Nhẫn nữ 082-0917R3070VC1
33,417,000 VNĐ
30,075,300 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1

Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1

39,134,000 VNĐ
35,220,600 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0415R7053VC1
39,134,000 VNĐ
35,220,600 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C

39,165,900 VNĐ
35,249,310 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3675VC1-C
39,165,900 VNĐ
35,249,310 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C

35,479,521 VNĐ
31,931,569 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3678VC1-C
35,479,521 VNĐ
31,931,569 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C

27,660,739 VNĐ
24,894,665 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3679VC1-C
27,660,739 VNĐ
24,894,665 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1

42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
Nhẫn nữ 095-0815R8026VC1
42,830,000 VNĐ
38,547,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C

35,310,841 VNĐ
31,779,757 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3677VC1-C
35,310,841 VNĐ
31,779,757 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1

32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
Nhẫn nữ 200-0217R1344VC1
32,562,000 VNĐ
29,305,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1
38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C
31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1
30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn