Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Nhẫn Kim Cương

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1

  Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1

  37,908,000 VNĐ
  34,117,200 VNĐ
  Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1
  37,908,000 VNĐ
  34,117,200 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1

  Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1

  37,662,600 VNĐ
  33,896,340 VNĐ
  Nhẫn kim cương 094-0217R9612VA1
  37,662,600 VNĐ
  33,896,340 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1

  Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1

  39,007,200 VNĐ
  35,106,480 VNĐ
  Nhẫn kim cương 093-0217R9638VA1
  39,007,200 VNĐ
  35,106,480 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1

  Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1

  37,626,600 VNĐ
  33,863,940 VNĐ
  Nhẫn kim cương 093-0217R9618VA1
  37,626,600 VNĐ
  33,863,940 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1

  Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1

  38,613,200 VNĐ
  34,751,880 VNĐ
  Nhẫn kim cương 093-0217R9619VA1
  38,613,200 VNĐ
  34,751,880 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 093-0217R9613VA1

  Nhẫn kim cương 093-0217R9613VA1

  43,838,200 VNĐ
  39,454,380 VNĐ
  Nhẫn kim cương 093-0217R9613VA1
  43,838,200 VNĐ
  39,454,380 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1

  Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1

  76,918,000 VNĐ
  69,226,200 VNĐ
  Nhẫn kim cương 090-0217R9600VA1
  76,918,000 VNĐ
  69,226,200 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 090-0217R9601VA1

  Nhẫn kim cương 090-0217R9601VA1

  78,259,500 VNĐ
  70,433,550 VNĐ
  Nhẫn kim cương 090-0217R9601VA1
  78,259,500 VNĐ
  70,433,550 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 087-0217R9603VA1

  Nhẫn kim cương 087-0217R9603VA1

  86,821,000 VNĐ
  78,138,900 VNĐ
  Nhẫn kim cương 087-0217R9603VA1
  86,821,000 VNĐ
  78,138,900 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng ghép
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1

  Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1

  84,159,500 VNĐ
  75,743,550 VNĐ
  Nhẫn kim cương 089-0217R9602VA1
  84,159,500 VNĐ
  75,743,550 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng hồng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 088-0217R9605VA1

  Nhẫn kim cương 088-0217R9605VA1

  80,690,000 VNĐ
  72,621,000 VNĐ
  Nhẫn kim cương 088-0217R9605VA1
  80,690,000 VNĐ
  72,621,000 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn kim cương 088-0217R9607VA1

  Nhẫn kim cương 088-0217R9607VA1

  81,342,000 VNĐ
  73,207,800 VNĐ
  Nhẫn kim cương 088-0217R9607VA1
  81,342,000 VNĐ
  73,207,800 VNĐ
  • Hình dạng: Heart
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn