Nhẫn cưới

Nhẫn cưới 0417W9012JA549

Nhẫn cưới 0417W9012JA549

6,709,000 VNĐ
5,702,650 VNĐ
Nhẫn cưới 0417W9012JA549
6,709,000 VNĐ
5,702,650 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0417W9013JA510

Nhẫn cưới 0417W9013JA510

7,269,000 VNĐ
6,178,650 VNĐ
Nhẫn cưới 0417W9013JA510
7,269,000 VNĐ
6,178,650 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0417W9002JA1680

Nhẫn cưới 0417W9002JA1680

8,993,000 VNĐ
7,644,050 VNĐ
Nhẫn cưới 0417W9002JA1680
8,993,000 VNĐ
7,644,050 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0417W9010JA1481

Nhẫn cưới 0417W9010JA1481

14,728,000 VNĐ
12,518,800 VNĐ
Nhẫn cưới 0417W9010JA1481
14,728,000 VNĐ
12,518,800 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0417W9008JA1360

Nhẫn cưới 0417W9008JA1360

7,646,000 VNĐ
6,499,100 VNĐ
Nhẫn cưới 0417W9008JA1360
7,646,000 VNĐ
6,499,100 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9100JA0021

Nhẫn cưới 0717W9100JA0021

8,778,000 VNĐ
7,461,300 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9100JA0021
8,778,000 VNĐ
7,461,300 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9101JA1653

Nhẫn cưới 0717W9101JA1653

10,831,000 VNĐ
9,206,350 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9101JA1653
10,831,000 VNĐ
9,206,350 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9102JA1637

Nhẫn cưới 0717W9102JA1637

8,261,000 VNĐ
7,021,850 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9102JA1637
8,261,000 VNĐ
7,021,850 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9103JA1650

Nhẫn cưới 0717W9103JA1650

9,333,000 VNĐ
7,933,050 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9103JA1650
9,333,000 VNĐ
7,933,050 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9104JA1672

Nhẫn cưới 0717W9104JA1672

10,562,000 VNĐ
8,977,700 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9104JA1672
10,562,000 VNĐ
8,977,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9105JA1672

Nhẫn cưới 0717W9105JA1672

10,562,000 VNĐ
8,977,700 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9105JA1672
10,562,000 VNĐ
8,977,700 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9106JA1467

Nhẫn cưới 0717W9106JA1467

17,533,000 VNĐ
14,903,050 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9106JA1467
17,533,000 VNĐ
14,903,050 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9107JA1350

Nhẫn cưới 0717W9107JA1350

12,631,000 VNĐ
10,736,350 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9107JA1350
12,631,000 VNĐ
10,736,350 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9108JA1378

Nhẫn cưới 0717W9108JA1378

12,301,000 VNĐ
10,455,850 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9108JA1378
12,301,000 VNĐ
10,455,850 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9109JA1640

Nhẫn cưới 0717W9109JA1640

8,794,000 VNĐ
7,474,900 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9109JA1640
8,794,000 VNĐ
7,474,900 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9110JA1547

Nhẫn cưới 0717W9110JA1547

12,984,000 VNĐ
11,036,400 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9110JA1547
12,984,000 VNĐ
11,036,400 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9111JA1343

Nhẫn cưới 0717W9111JA1343

13,659,000 VNĐ
11,610,150 VNĐ
Nhẫn cưới 0717W9111JA1343
13,659,000 VNĐ
11,610,150 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9081JA0142-2
Nhẫn cưới 0717W9081JA0142-2 58,141,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9082JA0136-2
Nhẫn cưới 0717W9082JA0136-2 57,152,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn cưới 0717W9083JA0143
Nhẫn cưới 0717W9083JA0143 62,803,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương 99 giác cắt
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn