Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.72 F VVS2 Excellent
129,582,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
141,335,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS2 Excellent
366,256,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
145,353,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
53,625,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
66,792,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Very good
83,098,000
Xem
RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
88,305,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
93,288,000
Xem
RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
111,067,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: