Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
  142,502,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
  132,970,000
  Xem
  RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
  493,709,000
  Xem
  RoundRound 1.38 F VS1 Excellent
  331,961,000
  Xem
  RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
  814,299,000
  Xem
  RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
  799,900,000
  Xem
  RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
  727,050,000
  Xem
  RoundRound 1.1 E VVS1 Excellent
  464,041,000
  Xem
  RoundRound 1.11 F VVS1 Excellent
  377,332,000
  Xem
  RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
  373,984,000
  Xem
  RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
  436,117,000
  Xem
  RoundRound 1.00 E VVS1 Excellent
  391,763,000
  Xem
  RoundRound 1.00 F VVS1 Excellent
  328,208,000
  Xem
  RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
  166,750,000
  Xem
  RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
  126,339,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E IF Excellent
  166,014,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
  156,638,000
  Xem
  RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
  129,585,000
  Xem
  RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
  102,189,000
  Xem
  RoundRound 0.59 D IF Excellent
  160,777,000
  Xem
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn