Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.72 F VVS2 Excellent
  129,582,000
  Xem
  RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
  133,827,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
  133,827,000
  Xem
  RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
  142,502,000
  Xem
  RoundRound 0.70 F VVS2 Excellent
  129,585,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
  132,970,000
  Xem
  RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
  164,519,000
  Xem
  RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
  141,335,000
  Xem
  RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
  436,117,000
  Xem
  RoundRound 1.01 E VVS2 Excellent
  366,256,000
  Xem
  RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
  447,863,000
  Xem
  RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
  799,900,000
  Xem
  RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
  145,353,000
  Xem
  RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
  53,625,000
  Xem
  RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
  65,481,000
  Xem
  RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
  66,792,000
  Xem
  RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
  88,305,000
  Xem
  RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
  93,288,000
  Xem
  RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
  111,067,000
  Xem
  RoundRound 0.81 F VS2 Excellent
  116,035,000
  Xem
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: