Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 0.58 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.65 F VVS1 Excellent
112,007,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
122,266,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.66 E VVS2 Excellent
128,317,000
Xem
RoundRound 0.68 E VVS1 Excellent
130,869,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
136,228,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.73 E IF Excellent
166,003,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
258,579,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
309,197,000
Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: