Đá Topaz

Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
Nhẫn nữ 21-0117R2134NA
5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
 • Đá chính: Peridot & Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P2108NA

Mặt dây 21-0117P2108NA

4,237,000 VNĐ
3,389,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P2108NA
4,237,000 VNĐ
3,389,600 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5245JA2430

Mặt dây 21-0117P5245JA2430

3,242,000 VNĐ
2,593,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5245JA2430
3,242,000 VNĐ
2,593,600 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5192JA2428

Mặt dây 21-0117P5192JA2428

2,831,000 VNĐ
2,264,800 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5192JA2428
2,831,000 VNĐ
2,264,800 VNĐ
 • Đá chính: Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

3,859,000 VNĐ
3,087,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6432LA0349
3,859,000 VNĐ
3,087,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214R6433LA0349

Mặt dây 0214R6433LA0349

2,737,000 VNĐ
2,189,600 VNĐ
Mặt dây 0214R6433LA0349
2,737,000 VNĐ
2,189,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

5,073,000 VNĐ
4,058,400 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329
5,073,000 VNĐ
4,058,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6112JA0329

Mặt dây 0214P6112JA0329

3,167,000 VNĐ
2,533,600 VNĐ
Mặt dây 0214P6112JA0329
3,167,000 VNĐ
2,533,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6113JA0329

Hoa tai 0214E6113JA0329

4,290,000 VNĐ
3,432,000 VNĐ
Hoa tai 0214E6113JA0329
4,290,000 VNĐ
3,432,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

5,097,000 VNĐ
4,077,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337
5,097,000 VNĐ
4,077,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6208JA0337

Mặt dây 0214P6208JA0337

3,542,000 VNĐ
2,833,600 VNĐ
Mặt dây 0214P6208JA0337
3,542,000 VNĐ
2,833,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6209JA0337

Hoa tai 0214E6209JA0337

3,104,000 VNĐ
2,483,200 VNĐ
Hoa tai 0214E6209JA0337
3,104,000 VNĐ
2,483,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

7,001,000 VNĐ
5,600,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347
7,001,000 VNĐ
5,600,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6211JA0347

Mặt dây 0214P6211JA0347

4,598,000 VNĐ
3,678,400 VNĐ
Mặt dây 0214P6211JA0347
4,598,000 VNĐ
3,678,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6212JA0347

Hoa tai 0214E6212JA0347

5,599,000 VNĐ
4,479,200 VNĐ
Hoa tai 0214E6212JA0347
5,599,000 VNĐ
4,479,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

14,780,000 VNĐ
11,824,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607
14,780,000 VNĐ
11,824,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6026NA607

Mặt dây 20-0216P6026NA607

13,048,000 VNĐ
10,438,400 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6026NA607
13,048,000 VNĐ
10,438,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6126NA607

Hoa tai 20-0216E6126NA607

11,222,000 VNĐ
8,977,600 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6126NA607
11,222,000 VNĐ
8,977,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1011R6531A

Nhẫn nữ 1011R6531A

4,944,000 VNĐ
3,955,200 VNĐ
Nhẫn nữ 1011R6531A
4,944,000 VNĐ
3,955,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1011P3030A

Mặt dây 1011P3030A

15,549,000 VNĐ
12,439,200 VNĐ
Mặt dây 1011P3030A
15,549,000 VNĐ
12,439,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 9k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn