Lọc sản phẩm

Đá Sapphire

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 1011R6481A

Nhẫn nữ 1011R6481A

8,457,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1011R6481A 8,457,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1011R6595A

Nhẫn nữ 1011R6595A

9,044,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1011R6595A 9,044,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1011E6008A

Hoa tai 1011E6008A

8,520,000 VNĐ
Hoa tai 1011E6008A 8,520,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1011E6014A

Hoa tai 1011E6014A

9,372,000 VNĐ
Hoa tai 1011E6014A 9,372,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1293JA0327
Nhẫn nữ 1013R1293JA0327 9,787,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1294JA0327
Mặt dây 1013P1294JA0327 8,145,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1295JA0327

Hoa tai 1013E1295JA0327

14,338,000 VNĐ
Hoa tai 1013E1295JA0327 14,338,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1290JA0323

Nhẫn nữ 1013R1290JA0323

11,224,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1290JA0323 11,224,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1291JA0323
Mặt dây 1013P1291JA0323 8,235,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1292JA0323

Hoa tai 1013E1292JA0323

14,068,000 VNĐ
Hoa tai 1013E1292JA0323 14,068,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1319JA0330

Nhẫn nữ 1013R1319JA0330

11,403,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1319JA0330 11,403,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1320JA0330
Mặt dây 1013P1320JA0330 9,909,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1321JA0330

Hoa tai 1013E1321JA0330

14,444,000 VNĐ
Hoa tai 1013E1321JA0330 14,444,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1296JA0324

Nhẫn nữ 1013R1296JA0324

12,062,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1296JA0324 12,062,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1297JA0324
Mặt dây 1013P1297JA0324 9,515,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1298JA0324

Hoa tai 1013E1298JA0324

17,416,000 VNĐ
Hoa tai 1013E1298JA0324 17,416,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1322JA0335

Nhẫn nữ 1013R1322JA0335

12,358,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1322JA0335 12,358,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1323JA0335

Mặt dây 1013P1323JA0335

11,272,000 VNĐ
Mặt dây 1013P1323JA0335 11,272,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1324JA0335

Hoa tai 1013E1324JA0335

14,373,000 VNĐ
Hoa tai 1013E1324JA0335 14,373,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1287JA0326

Nhẫn nữ 1013R1287JA0326

12,862,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1287JA0326 12,862,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: