Đá Ruby

Mặt dây 21-0117P5188JA2430

Mặt dây 21-0117P5188JA2430

4,218,000 VNĐ
3,374,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5188JA2430
4,218,000 VNĐ
3,374,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5184JA2428

Mặt dây 21-0117P5184JA2428

3,413,000 VNĐ
2,730,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5184JA2428
3,413,000 VNĐ
2,730,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3501NA706

Mặt dây 0518P3501NA706

5,468,000 VNĐ
4,374,400 VNĐ
Mặt dây 0518P3501NA706
5,468,000 VNĐ
4,374,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3502NA706

Hoa tai 0518E3502NA706

8,191,000 VNĐ
6,552,800 VNĐ
Hoa tai 0518E3502NA706
8,191,000 VNĐ
6,552,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3518NA708

Nhẫn nữ 0518R3518NA708

6,660,000 VNĐ
5,328,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3518NA708
6,660,000 VNĐ
5,328,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3519NA708

Mặt dây 0518P3519NA708

5,782,000 VNĐ
4,625,600 VNĐ
Mặt dây 0518P3519NA708
5,782,000 VNĐ
4,625,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3520NA708

Hoa tai 0518E3520NA708

7,724,000 VNĐ
6,179,200 VNĐ
Hoa tai 0518E3520NA708
7,724,000 VNĐ
6,179,200 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3522NA711

Mặt dây 0518P3522NA711

6,410,000 VNĐ
5,128,000 VNĐ
Mặt dây 0518P3522NA711
6,410,000 VNĐ
5,128,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3523NA711

Hoa tai 0518E3523NA711

8,285,000 VNĐ
6,628,000 VNĐ
Hoa tai 0518E3523NA711
8,285,000 VNĐ
6,628,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3003NA710

Nhẫn nữ 0518R3003NA710

7,287,000 VNĐ
5,829,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3003NA710
7,287,000 VNĐ
5,829,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3004NA710

Mặt dây 0518P3004NA710

5,897,000 VNĐ
4,717,600 VNĐ
Mặt dây 0518P3004NA710
5,897,000 VNĐ
4,717,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3005NA710

Hoa tai 0518E3005NA710

9,081,000 VNĐ
7,264,800 VNĐ
Hoa tai 0518E3005NA710
9,081,000 VNĐ
7,264,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3539NA707

Nhẫn nữ 0518R3539NA707

8,030,000 VNĐ
6,424,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3539NA707
8,030,000 VNĐ
6,424,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3540NA707

Mặt dây 0518P3540NA707

5,357,000 VNĐ
4,285,600 VNĐ
Mặt dây 0518P3540NA707
5,357,000 VNĐ
4,285,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3541NA707

Hoa tai 0518E3541NA707

8,206,000 VNĐ
6,564,800 VNĐ
Hoa tai 0518E3541NA707
8,206,000 VNĐ
6,564,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3574NA709

Nhẫn nữ 0518R3574NA709

10,730,000 VNĐ
8,584,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3574NA709
10,730,000 VNĐ
8,584,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3575NA709

Mặt dây 0518P3575NA709

10,685,000 VNĐ
8,548,000 VNĐ
Mặt dây 0518P3575NA709
10,685,000 VNĐ
8,548,000 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3620NA712

Nhẫn nữ 0518R3620NA712

12,263,000 VNĐ
9,810,400 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3620NA712
12,263,000 VNĐ
9,810,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3621NA712

Mặt dây 0518P3621NA712

11,013,000 VNĐ
8,810,400 VNĐ
Mặt dây 0518P3621NA712
11,013,000 VNĐ
8,810,400 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3622NA712

Hoa tai 0518E3622NA712

11,356,000 VNĐ
9,084,800 VNĐ
Hoa tai 0518E3622NA712
11,356,000 VNĐ
9,084,800 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn