Lọc sản phẩm

Đá Peridot

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 20-0117R2139NA

Nhẫn nữ 20-0117R2139NA

5,718,000 VNĐ
4,574,400 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0117R2139NA
5,718,000 VNĐ
4,574,400 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

Nhẫn nữ 21-0117R2134NA

5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
Nhẫn nữ 21-0117R2134NA
5,102,000 VNĐ
4,081,600 VNĐ
 • Đá chính: Peridot & Topaz
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5231JA2429

Mặt dây 21-0117P5231JA2429

4,762,000 VNĐ
3,809,600 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5231JA2429
4,762,000 VNĐ
3,809,600 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0117P5183JA2424

Mặt dây 21-0117P5183JA2424

2,933,000 VNĐ
2,346,400 VNĐ
Mặt dây 21-0117P5183JA2424
2,933,000 VNĐ
2,346,400 VNĐ
 • Đá chính: Peridot
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

3,472,000 VNĐ
2,777,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6396LA0350
3,472,000 VNĐ
2,777,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6397LA0350

Mặt dây 0214P6397LA0350

2,186,000 VNĐ
1,748,800 VNĐ
Mặt dây 0214P6397LA0350
2,186,000 VNĐ
1,748,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6398LA0350

Hoa tai 0214E6398LA0350

3,228,000 VNĐ
2,582,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6398LA0350
3,228,000 VNĐ
2,582,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

4,395,000 VNĐ
3,516,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6283JA0345
4,395,000 VNĐ
3,516,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6284JA0345

Mặt dây 0214P6284JA0345

2,712,000 VNĐ
2,169,600 VNĐ
Mặt dây 0214P6284JA0345
2,712,000 VNĐ
2,169,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6285JA0345

Hoa tai 0214E6285JA0345

3,801,000 VNĐ
3,040,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6285JA0345
3,801,000 VNĐ
3,040,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

5,266,000 VNĐ
4,212,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344
5,266,000 VNĐ
4,212,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6247JA0344

Mặt dây 0214P6247JA0344

3,671,000 VNĐ
2,936,800 VNĐ
Mặt dây 0214P6247JA0344
3,671,000 VNĐ
2,936,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6248JA0344

Hoa tai 0214E6248JA0344

5,846,000 VNĐ
4,676,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6248JA0344
5,846,000 VNĐ
4,676,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

5,289,000 VNĐ
4,231,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341
5,289,000 VNĐ
4,231,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6142JA0341

Mặt dây 0214P6142JA0341

3,899,000 VNĐ
3,119,200 VNĐ
Mặt dây 0214P6142JA0341
3,899,000 VNĐ
3,119,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6143JA0341

Hoa tai 0214E6143JA0341

4,221,000 VNĐ
3,376,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6143JA0341
4,221,000 VNĐ
3,376,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1168JA0212

Hoa tai 1013E1168JA0212

6,594,000 VNĐ
5,275,200 VNĐ
Hoa tai 1013E1168JA0212
6,594,000 VNĐ
5,275,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1167JA0212

Mặt dây 1013P1167JA0212

4,146,000 VNĐ
3,316,800 VNĐ
Mặt dây 1013P1167JA0212
4,146,000 VNĐ
3,316,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1166JA0212

Nhẫn nữ 1013R1166JA0212

5,010,000 VNĐ
4,008,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1166JA0212
5,010,000 VNĐ
4,008,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1161JA0313

Mặt dây 1013P1161JA0313

1,623,000 VNĐ
1,298,400 VNĐ
Mặt dây 1013P1161JA0313
1,623,000 VNĐ
1,298,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn